Föreläsningar och seminarier

Framtidsrådet's 2017 Spring Mingle: Ethics & the Future

This page in English
2017-05-1115:00 till 18:00 KI Universitetsbiblioteket, Berzelius väg 7B, TorgetCampus Solna
Framtidsrådet 2017 Ethics

KI tar frågor om etik i forskningen på stort allvar, och KI:s Framtidsråd anordnar därför en öppen diskussion där deltagarna får möjlighet att inspireras och ta sig an dessa frågor ur olika perspektiv. Evenemanget är öppet både för KI:s anställda och studenter, samt den bredare allmänheten. Språk: engelska. Anmäl dig för att delta!

Om evenemanget

Framtidsrådet arrangerar ett vårmingel, “Spring mingle”, om etiska frågor i forskningen. Med anledning av Macchiarinifallet så har allmänhetens förtroende för KI och medicinsk forskning tagit skada.

Under detta evenemang kommer vi att få ta del av tre inspirerande talare, som bidrar med olika perspektiv kring medicinsk etik och, mer specifikt, forskningsetik. Efter talen kommer vi att ha ett interaktivt mingel för alla deltagare, där diskussionerna om etik kan fortsätta. Fika och plockmat kommer att serveras under minglet. Evenemanget kommer att hållas på engelska.

Anmälan

Anmälan är begränsad till 80 personer.
Först till kvarn gäller, så säkerställ din plats genom att anmäla dig nu!

Program

Välkomnande Framtidsrådet
Korta anmärkningar om etik vid KI Rektor, Karin Dahlman-Wright
Talare

Ethics at the border between research and health care: new guidelines and frameworks to support ethical practice
Ingemar Engström, MD, PhD, Professor, Örebro Universitet

Ethics & medical research involving humans
Lina Sors Emilsson, PhD, Uppsala Universitet

Ethics & trustworthiness when communicating medical research to the public
Amina Manzoor, medicinsk reporter, Dagens Nyheter

Mingle Under minglet kommer deltagarna att kunna äta plockmat och gå mellan interaktiva stationer där man kan diskutera frågor om etik och KI.

Talare

Ingemar Engström

Ingemar Engström

Ingemar Engström har bland annat följande uppdrag inom medicinsk etik:

  • Tidigare ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik
  • Sakkunnig i Statens medicinsk-etiska råd
  • Svensk representant i Nordisk kommitté för bioetik
  • Etiksakkunnig i Läkemedelsverkets vetenskapliga råd
  • Etiksakkunnig i SBUs vetenskapliga råd
  • Etikexpert i Nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel
  • Expert i den statliga utredningen om utökade möjligheter för assisterad befruktning
  • Konsult på KI/Karolinska gällande specifika etiska frågor

Lina Sors Emilsson

Lina Sors EmilssonLina Sors Emilsson är neurobiolog och var mellan 2000 och 2017 aktiv som forskare och föreläsare vid Uppsala universitet. Sedan 2017 är Lina universitetslektor vid Institutionen för teknikvetenskaper vid Uppsala universitet, där hon jobbar med management av kundcentrerad produktutveckling och entreprenörskap. Hon bedriver också forskning relaterad till implementering och utvärdering av kontextberoende medicinsk teknologi.

2017 blev Lina också ersättare i Regionala Etikprövningsnämnden, inom neurobiology och medicinsk teknik.

 

Amina Manzoor

Amina ManzoorAmina Manzoor är medicinsk reporter på Dagens Nyheter. Hon har tidigare arbetat på t.ex. Dagens Medicin och Läkemedelsvärlden. Tillsammans med kollegan Maria Günther utsågs hon till Årets folkbildare 2016 av föreningen Vetenskap och Folkbildning. Läs gärna denna artikel från DN, februari 2017. 

DN Quote Amina Manzoor
 

Questions

Contact framtidsradet@ki.se

Learn more about Framtidsrådet here.

Contact person: Anneliese Lilienthal

Länkar