Annan

Flemingsberg: Vidareutveckling av ki.se - info- och frågemöte

2019-04-1013:00 till 15:00 Rappesalen, ANA 10, FlemingsbergCampus Flemingsberg

Karolinska Institutets webbplats ki.se är byggd i publiceringsverktyget Drupal. Nu är det dags att uppdatera det verktyget till nästa version. Vi passar på att genomföra en del utveckling samt bädda för vidareutveckling av Medarbetarportalen. 

Du som är redaktör kommer att behöva lära dig det som är nytt i verktyget samt göra en del arbete i samband med migrering och lansering. Därför bjuder webbteamet in till detta informations- och frågemöte där du får veta mer och kan ställa dina frågor om att arbeta i ki.se, om verktyget Drupal samt om migrering och lansering. 
Vi bjuder in till fyra informationstillfällen med samma upplägg, så välj den tid och den plats som passar dig bäst. Under maj månad när migreringen ska ske så kommer vi även att bjuda in till verkstäder där du kan arbeta i verktyget med många kollegor omkring dig som du kan fråga om råd. 

Tillfällen för informationsmöte: 

1 april kl 13-15, Strixsalen, Solna
4 april kl 13-15, Rappesalen, ANA 10, Flemingsberg
8 april kl 13-15, Inghesalen, Widerströmska huset, Solna
10 april kl 13-15, Rappesalen, ANA 10, Flemingsberg

Anmälan behövs inte.

Välkommen! 

Contact person: Viktoria Olausson

Länkar

Webbpublicering