Föreläsningar och seminarier

Att bemöta människor med ett rättshaveristiskt beteende

2017-03-2413:00 till 15:30 föreläsningssal Jacob BerzeliusCampus Solna

"Att bemöta människor med ett rättshaveristiskt beteende" med psykoterapeut Jakob Carlander

Den finns en grupp människor som är svåra att gå till mötes och att uppnå ett fungerande samarbete med. I vardagligt tal kallar vi det för ”rättshaverism”. Föreläsningen beskriver hur ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig på en arbetsplats, vad som orsakar det hos en individ och ger redskap för hur man kan hantera dessa komplicerade möten på ett sätt som lugnar den man möter. 
Föreläsningen tar också upp gränssättning samt juridiska och etiska perspektiv.

Anmälan: https://survey.ki.se/Survey/5920

Kostnadsfritt

Arrangör: Läkarprogrammet