Juridiska enheten

Juridiska enheten bistår med kvalificerad rådgivning och stöd till KIs verksamheter gällande frågor om avtal, personuppgifter, studenträtt, utlämnande av allmänna handlingar. Vid enheten bereds konsistoriets arbete, samarbete mellan KI och SLL, rektors beredningsmöten, remisser, disciplinärenden och oredlighet i forskning m.m.

Medarbetare

Amelie Johanson, jurist, förvaltningsrättsliga frågor

Anna Sarkany, jurist, avtalsfrågor och GDPR 

Björn Rudolfsson, jurist, avtalsfrågor

Eva Johnson, jurist, förvaltningsrättsliga frågor

Helena Scarabin, jurist, förvaltningsrättsliga frågor

Helén Törnqvist, chefsjurist och avdelningschef

Håkan Sterner, jurist, avtalsfrågor

Itziar De La Torre Abaurrea, jurist, avtalsfrågor

Kirsten Glansberg, jurist, avtalsfrågor och förvaltningsrättsliga frågor

Mats Gustavsson, dataskyddsombud och jurist

 

Vid frågor om avtal: avtal@ki.se

 

Kontakt

Jurist

Amelie Johanson

Telefon: 08-524 865 65
Enhet: Juridiska enheten
E-post: amelie.johanson@ki.se

Jurist

Anna Sarkany

Telefon: 08-524 862 63
Enhet: Juridiska enheten
E-post: anna.sarkany@ki.se

Jurist

Björn Rudolfsson

Telefon: 08-524 861 24
Enhet: Juridiska enheten
E-post: bjorn.rudolfsson@ki.se

Jurist

Eva Johnsson

Telefon: 08-524 868 45
Enhet: Juridiska enheten
E-post: eva.johnsson@ki.se

Jurist

Helena Scarabin

Enhet: Juridiska enheten
E-post: helena.scarabin@ki.se

Avdelningschef

Helén Törnqvist

Telefon: 08-524 862 40
Enhet: Juridiska avdelningen
Institution: Universitetsförvaltningen (UF), UF
E-post: helen.tornqvist@ki.se

Jurist

Håkan Sterner

Telefon: 08-524 876 80
Enhet: Juridiska enheten
E-post: hakan.sterner@ki.se

Jurist

Itziar De La Torre Abaurrea

Telefon: 08-524 865 00
Enhet: Juridiska enheten
E-post: Itziar.Delatorre@ki.se

Jurist

Kirsten Glansberg

Telefon: 08-524 864 60
Enhet: Juridiska avdelningen
E-post: kirsten.glansberg@ki.se

Jurist

Mats Gustavsson

Telefon: 08-524 864 73
Enhet: Juridiska enheten
E-post: mats.gustavsson@ki.se

 

Länkar