Juridiska enheten

Juridiska enheten bistår med kvalificerad rådgivning och stöd till KIs verksamheter gällande frågor om avtal, personuppgifter, studenträtt, utlämnande av allmänna handlingar. Vid enheten bereds konsistoriets arbete, samarbete mellan KI och SLL, rektors beredningsmöten, remisser, disciplinärenden och oredlighet i forskning m.m.

Medarbetare

Björn Rudolfsson, jurist, avtalsfrågor

Daniel Persson, jurist, avtalsfrågor

Helena Scarabin, jurist, förvaltningsrättsliga frågor

Helén Törnqvist, chefsjurist och avdelningschef

Itziar De La Torre Abaurrea, jurist, avtalsfrågor

Kirsten Glansberg, jurist, avtalsfrågor och förvaltningsrättsliga frågor

Mats Gustavsson, dataskyddsombud och jurist

 

Vid frågor om avtal: avtal@ki.se

 

Kontakt

Jurist

Björn Rudolfsson

Telefon: 08-524 861 24
Enhet: Juridiska enheten
E-post: bjorn.rudolfsson@ki.se

Jurist

Daniel Persson

Telefon: 073-712 16 59
Enhet: Juridiska enheten
E-post: daniel.persson@ki.se

Jurist

Helena Scarabin

Enhet: Juridiska enheten
E-post: helena.scarabin@ki.se

Avdelningschef

Helén Törnqvist

Telefon: 08-524 862 40
Enhet: Juridiska avdelningen
Institution: Universitetsförvaltningen (UF), UF
E-post: helen.tornqvist@ki.se

Jurist

Itziar De La Torre Abaurrea

Telefon: 08-524 865 00
Enhet: Juridiska enheten
E-post: Itziar.Delatorre@ki.se

Jurist

Kirsten Glansberg

Telefon: 08-524 864 60
Enhet: Juridiska avdelningen
E-post: kirsten.glansberg@ki.se

Jurist

Mats Gustavsson

Telefon: 08-524 864 73
Enhet: Juridiska enheten
E-post: mats.gustavsson@ki.se

 

Länkar