Juridiska avdelningen

This page in English

Juridiska avdelningen består av Juridiska enheten, Enheten för arkiv och registratur samt kansliet för Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm.

Arbetsuppgifter

  • Kvalificerad rådgivning och stöd till universitetets verksamheter vad gäller tillämpning av de lagar, regler och övriga rättsprinciper som KI som förvaltningsmyndighet, universitet, arbetsgivare och avtalspart har att tillämpa.
  • Beredning av konsistoriets arbete, rektorsbeslut, direktiv, remissyttranden och utredningar.
  • Central stödfunktion för konsistoriet, samordning av rektors beslutsmöten och handläggning av vissa studenträttsliga frågor.
  • Arkiv- och registratursfunktionens uppdrag är att säkerställa KI:s juridiska och verksamhetsmässiga krav på funktionell och effektiv dokument- och arkivhantering samt vara ett kvalificerat stöd till såväl universitetsförvaltningen som institutioner.
  • KI är värdmyndighet för den regionala Etikprövningsnämnden i Stockholm. Information om hur du söker etiktillstånd hittar du på EPN:s webbplats.

Avdelningschef

Helén Törnqvist

Telefon: 08-524 862 40
Enhet: Juridiska avdelningen
Institution: Universitetsförvaltningen (UF), UF
E-post: helen.tornqvist@ki.se

Juridiska enheten

Annika Lundbäck Melz jurist, förvaltningsrättsliga och studenträttsliga frågor
Björn Rudolfsson jurist, avtalsfrågor
Daniel Persson jurist, avtalsfrågor
Helena Scarabin jurist, förvaltningsrättsliga frågor
Helén Törnqvist chefsjurist och avdelningschef
Itziar De La Torre Abaurrea jurist, avtalsfrågor
Kirsten Glansberg, jurist, avtalsfrågor och förvaltningsrättsliga frågor
Mats Gustavsson jurist/personuppgiftsombud, utlämnandefrågor

Enheten för arkiv och registratur

Catrine Viidas Enhetschef och arkivarie
Dan Wistedt Registrator
Gabriel Larsson Arkivarie
Maja Hallerfors Registrator
Maria Holm Registrator
Maria Ohlsson Föräldraledig
Petra Standert Arkivarie
Wille Von Platen Registrator
Åsa Elfwing Anknuten

 

Kansli för Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm

 

Linnea AndrenAnknuten
Dejana BurazorHandläggare
Eja FridstaHandläggare
Helena Hallgren LönnEnhetschef
Jenny KarteHandläggare
Kristin MattssonHandläggare
Marcus StjernströmRegistrator

Länkar

AdministrationUniversitetsförvaltning