Junior Faculty tar över KI Discovers

Publicerat 2017-01-13 10:00. Uppdaterat 2017-04-10 17:25This page in English

KI Discovers har sedan starten 2012 fungerat som en plattform för att lyfta fram Karolinska Institutets starka forskningsprofiler och presentera pågående forskning av högsta kvalitet. För att förnya konceptet har Styrelsen för forskning nu bjudit in Junior Faculty att stå som värdar för föreläsningsserien.

KI Discovers-föreläsningarna ges på onsdagar i Nobel Forum, Solna, eller i Novum, Flemingsberg och finansieras av Styrelsen för forskning. Syftet med föreläsningsserien har bland annat varit att inspirera juniora forskare och bidra till intern stolthet på KI.

Initiativtagare till föreläsningsserien och fram till sommaren 2016 vetenskapligt ansvarig för programmet har varit Mats Wahlgren, professor vid institutionen för mikrobiologi tumör- och cellbiologi och tidigare prodekan för forskning. Ett sjuttiotal ledande forskare vid KI har under åren hunnit med att presentera sina senaste forskningsrön, publicerade i tidskrifter med JIF 15 eller högre.

I och med att Junior Faculty nu tar över värdskapet kommer urvalet av föreläsare att breddas något.

– Vi hoppas kunna behålla känslan av exklusivitet, det ska precis som tidigare vara en ära att föreläsa på KI Discovers. Men samtidigt vill vi bjuda in framstående forskare från fler forskningsområden och öppna upp för diskussion om forskning och forskningens förutsättningar, säger Emma Andersson, ordförande i Junior Faculty på KI

– En nyhet är också att vi kommer att bjuda in unga forskare som rekryterats via den så kallade karriärtrappan på KI och även externt rekryterade professorer, säger hon.

Arbetet med att sätta programmet för vårens KI Discovers pågår. Första föreläsningstillfälle blir troligen i mars, mer information om detta kommer på internwebben. KI Discovers kommer även fortsättningsvis att bjuda på lunchmackor.

Länkar