IT, telefoni och webb på FyFa

This page in English

Nedan finns information om IT på FyFa

Inloggning till KI dator och e-mejl

Kontakta Diana Mattsson

Nytt lösenord till KI-mejl, KI login, och VPN-anslutning

KI password manager: https://account.ki.se/

Inlogg till KI dator och e-mejl fungerar inte

Kontakta den centrala IT-supporten på KI
E-post: it-support@ki.se
Telefon: 08-524 822 22

VPN

Via VPN kan du komma åt KI:s nät och interna resurser när du sitter utanför KI:s område, till exempel om du jobbar hemma eller är på resande fot.

Instruktioner för VPN-anslutning

Surfa trådlöst på KI

Om trådlös uppkoppling för anställda och gäster på KI

Informationssäkerhet

Handledning för informationssäkerhet på KI

Inköp av dator eller utrustning till datorer, support för program, programlicencer

Om du har en ZZ-kod kan du beställa varor direkt. Om du inte har någon egen kod så behöver personen i din grupp som har en ZZ-kod lägga beställningen. Fram till flytten in i Biomedicum hämtar du ut dina varor i receptionen i Adminstrationshuset, Nobels väg 5.

Läs mer om ny rutin för IT-beställningar.

Kontakta den centrala IT-supporten på KI
E-post: it-support@ki.se
Telefon: 08-524 822 22

Mer information om hur du beställer dator och programvaror finns på Medarbetarportalen.

Servrar och uppkoppling

Kontakta den KI:s centrala IT-avdelning.
E-post: it-support@ki.se
Telefon: 822 22

Telefoni

Kontakta den KI:s centrala IT-avdelning.
E-post: it-support@ki.se
Telefon: 822 22

Mer information om telefoni på KI finns på Medarbetarportalen

Webbsidor på ki.se

FyFa:s externa webbsidor på ki.se

För FyFa:s medarbetare på Medarbetarportalen

Huvudredaktör: Lotte Brandt
E-post: communication@fyfa.ki.se
Telefon: 088-524 86732

Kontakt för IT på FyFa

Vid frågor eller problem som inte kan besvaras av IT-samordnaren på institutionen kan du kontakta den centrala IT-supporten på KI.

E-post: it-support@ki.se
Telefon: 822 22

IT i Biomedicum

Om du vill veta mer om IT i Biomedicum, finns utförlig information (på engelska) på Medarbetarportalen.