IT Service Syd

This page in English

IT Service Syd är del av projektet Samordnad IT-drift. Projektet syftar till att erbjuda en gemensam IT-infrastruktur för sex institutioner i Flemingsberg.

De sex institutioner som ingår i IT Service Syd är

 • Institutionen för biovetenskaper och näringslära (BioNut)
 • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
 • Institutionen för odontologi (DentMed)
 • Institutionen för laboratoriemedicin (LabMed)
 • Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (Clintec)
 • Institutionen för medicin Huddinge (MedH)

En gemensam IT-infrastruktur innebär:

 • Ökad säkerhet på de anställdas datorer bland annat genom säkerhetskopiering till en central server.
 • Centraliserad lagring i en modern miljö med hög säkerhet mot yttre angrepp.
 • En ny rutin för IT-support med en första linjen-support som är garanterat tillgänglig på kontorstid kombinerat med ett supportteam som finns på plats och kan ge extra stöd vid behov.
 • Effektiviserade administrativa rutiner för inköp av IT-utrustning och licenser.
 • Centrala multifunktionsskrivare med ”follow me”-funktionalitet, vilket gör det möjligt att använda skrivare i alla KI:s byggnader på campus.
 • Om möjligt, flytt av institutionernas IT-system till centrala servrar.

På gång just nu

Mer än hälften av alla persondatorer på NVS, MedH, Labmed och Clintec har justerats. Projektet kommer att starta på Bionut och Dentmed under 2018.

Justeringen av datorer består i huvudsak av följande:

 • Flytt från institutionens katalogtjänst (Active Directory) till KI:s gemensamma katalogtjänst. Efter modifieringen kan du logga in med ditt KI ID vilket bland annat minskar behovet av separat inloggning till centrala system.
 • Installation av KI Cloud för synkronisering av data sparad på hårddisken. På så vis försvinner ingen data om datorn går förlorad.
 • Datorn kopplas mot en institutionsfilserver där data lagras som delas med din forskargrupp eller annan organisatorisk tillhörighet.
 • Installation eller uppdatering av virusskydd.
 • Installation av ett verktyg för mjukvaruinventering som säkerställer att KI inte bryter mot några licensavtal.
 • Kryptering av hårddisken vilket skyddar era forskningsdata om någon obehörig skulle komma över er hårddisk.

Kontaktuppgifter för support

En ny supportorganisation – Klientstöd Syd - är på plats. Du når gruppen via it-support@ki.se eller 08-524 822 22. De finns på plats i ANA 10 (Alfred Nobels allé 10), plan 4.

Kontakta projektledarna

Vill du veta mer om projektet är du varmt välkommen att kontakta Maria You, projektledare för IT Service Syd eller Jan Värmon, projektledare Samordnad IT. 

Projektledare

Maria You

Telefon: 08-524 853 34
Enhet: Projekt
E-post: maria.you@ki.se

Konsult

Jan Värmon

Enhet: IT-Avdelningen (ITA)
E-post: jan.varmon@ki.se