IT och telefoni på LIME

Hit vänder du dig som arbetar på LIME för att få hjälp med ärenden som rör IT och telefoni.

LIMEs IT-funktion hjälper dig med:

 • LIME-konto
 • Mjukvarusupport - begränsad
 • Installation av mjukvara
 • Hårdvarusupport (för LIME-datorer)
 • Felsökning, uppgradering mm
 • Felsökning av nätverksproblem (i KI:s nätverk)

LIME:s IT-låneförråd på plan 3 i Widerströmska finns i ett plåtskåp med inbyggt kodlås. Koden finns tillgänglig på LIMEs filserver: \\omega\common\IT-info\Code_to_IT_lending_storage.txt

Frågor kring VPN, e-post, trådlösa nätverk och centralt administrerade program som Agresso, Platina, Primula, WISUM och Ladok hänvisas till den centrala IT-supporten: it-support@ki.se

Har du problem med lösenordet till ditt KI-ID? Det kan bero på att du missat att byta det i tid. Om du minns ditt senaste lösenord kan du själv byta det via account.ki.se Om du har glömt ditt lösenord kontakta kimkat@phs.ki.se för hjälp med att återställa det.  

Kontakt LIME IT: helpdesk@lime.ki.se

Telefoni

Har din mobiltelefon gått sönder?

Är det ett garantiärende vänd dig till närmaste telefonikontaktperson. Handlar det om en olyckshändelse, t ex sprucken display? Då får du höra med närmaste chef om möjligheten att bekosta service på enhetens bekostnad och om du får klartecken lämna in den på valfri verkstad för kostnadsförslag. Om kostnadsförslaget accepteras av närmaste chef får du ersättning mot kvitto (registreras som utlägg i PA-webben/Primula).

Behöver du köpa en ny mobiltelefon?

Så här går det till:

 1. Undersök telefonutbudet under Produkter & tjänster i inköpsportalen Wisum
 2. Hör med närmaste chef vilken telefon som är ok att köpa. Se Telefonpolicy nedan.
 3. Meddela närmaste telefonikontaktperson via epost vilken telefon & eventuella tillbehör (fodral/skal, extra laddare?) som ska beställas. Ange artikelnummer för minskad risk för felbeställning. Alternativt skapa en kundkorg i Wisum och skicka till närmaste telefonikontaktperson.
 4. Meddela telefonikontaktperson vilket projektnummer som ska belastas för inköpet. Utan projektnummer ingen beställning.
 5. Telefonen levereras till telefonikontaktpersonen ofta inom en vecka förutsatt att den finns på lager (lagersaldot syns i Wisum).

Telefonpolicy

Om mobiltelefon används istället för fast telefon är institutionens policy att erbjuda den enklare modellen av de mobiler som rekommenderas av IT-avdelningen under rubriken Rekommenderade Mobiler i inköpsportalen Wisum. Som standardabonnemang gäller MEX-anknytning med räckvidd ”Sverige och mobiltelefoner” (Kategori 32 enligt kategoriplanen, se https://internwebben.ki.se/sv/telefoni). I de fall det finns ett utökat behov av att använda mobilen som arbetsredskap fattar närmaste chef beslut om lämplig modell och kategori (utökad räckvidd) utifrån behov och resurser.

Kontaktpersoner telefoni:

Fax

Kopiatorn på plan 3 fungerar även som fax och har nummer 08-34 51 28.

Mer om telefoni finns på Medarbetarportalen.