IT-avgiften

This page in English

Varje år betalar institutionerna och universitetsförvaltningen en avgift till IT-avdelningen för sina anknutna och anställda.

Avgiften gör att IT-avdelningen kan erbjuda en säker och uppdaterad IT-miljö för dig att arbeta i. Den täcker även underhåll av de system som krävs för att din dator, surfplatta eller telefon ska fungera varje dag. För 2019 ligger avgiften på 9 900 kronor.

Alla tjänster som ingår i IT-avgiften

 • Internetanslutning för studenter, anställda och anknutna via SUNET samt en grundläggande infrastruktur inom våra campusområden
 • Trådlöst nätverk på KI:s campus i Flemingsberg och Solna samt tillgång till Eduroam
 • E-post som innefattar bland annat program och certifikat, spamhantering, viruskontroll samt autentisering via centrala AD-servrar
 • IT-säkerhet i form av skydd från dataintrång, trafikövervakning, loggning samt regler och riktlinjer inom säkerhetsområdet
 • E-mötestjänster i form av Adobe Connect samt Skype for Business
 • Möjlighet till distansarbete via VPN
 • KI Share (dokumenthantering och projektsamarbeten) baserat på SharePoint 2013
 • Katalogtjänster (till exempel KIMKAT)
 • Autentisering av användare för gemensam inloggning i flera system
 • Tillgång till vissa mjukvarulicenser för Microsoft. För information om vilka programvaror som omfattas, kontakta licensansvarig på din institution.
 • KI Box för fildelning och synkroniseringstjänst
 • Service desk (IT-support) samt drift, förvaltning och utveckling av gemensamma IT-system

Tilläggstjänster

Vid behov har IT-avdelningen även möjlighet att leverera vissa tilläggstjänster. Några exempel på valbara tjänster är:

 • Serverdrift och lagring inklusive säkerhetskopiering
 • Databashotell SQL
 • Verktygsstöd för ärendehantering
 • Enkel delning av information med lagring inom KI via ownCloud

Beställning av tilläggstjänster

Kontakt

IT-chef

Joakim Winter

Telefon: 08-524 853 46
Enhet: Ledning och ledningsstöd
E-post: joakim.winter@ki.se