IT-avdelningen

This page in English

IT-avdelningens uppdrag är att lägga grunden för säker, tillgänglig och kostnadseffektiv informationsförsörjning för KI:s verksamheter.

IT-avdelningen består av ledningstöd, IT-stab och tre enheter. I ledningsgruppen ingår IT-direktören, enhetschefer, controller och IT-säkerhetsansvarig. 

Ledningsgrupp

IT-chef

Joakim Winter

Telefon: 08-524 853 46
Enhet: Ledning och ledningsstöd
E-post: joakim.winter@ki.se

Enhetschef

Kerry Söderblom

Telefon: 08-524 868 68
Enhet: Service
E-post: kerry.soderblom@ki.se

Enhetschef

Mattias Nordström

Telefon: 08-524 868 88
Enhet: Infrastruktur
E-post: mattias.nordstrom@ki.se

Enhetschef

Gustaf Risling

Telefon: 08-524 860 95
Enhet: Utveckling
E-post: gustaf.risling@ki.se

IT-specialist

Fredrik Wallström

Telefon: 08-524 865 72
Enhet: Ledning och ledningsstöd
E-post: fredrik.wallstrom@ki.se

Samordnare

Caroline Karlsson

Telefon: 08-524 863 51
Enhet: Stab
E-post: caroline.karlsson@ki.se

Ledningsstöd

IT-stab

IT-service

Enhetschef

Kerry Söderblom

Telefon: 08-524 868 68
Enhet: Service
E-post: kerry.soderblom@ki.se

I enheten ingår grupperna

Du kan kontakta IT-supporten via telefonnummer 08-524 822 22 eller it-support@ki.se.

IT-infrastruktur

Enhetschef

Mattias Nordström

Telefon: 08-524 868 88
Enhet: Infrastruktur
E-post: mattias.nordstrom@ki.se

I enheten ingår grupperna

IT-utveckling

Enhetschef

Gustaf Risling

Telefon: 08-524 860 95
Enhet: Utveckling
E-post: gustaf.risling@ki.se

I enheten ingår grupperna

Länkar