Introduktionsdag vid KI

En gång per termin hälsas alla nya medarbetare vid KI välkomna till en introduktionsutbildning.

Innehåll

Programmet pågår under en heldag och innehåller presentation av Karolinska Institutet, institutionsarbete, utbildning och forskning samt KI som attraktiv och hälsosam arbetsplats. Gemensam lunch ingår. 

Målgrupp

Introduktionsdagen vänder sig till samtliga nyanställda inom alla yrkeskategorier vid KI. Introduktionen ges på svenska.

Det finns ytterligare en introduktion som ges på engelska, se International staff för aktuellt program.

Våren  2019

Tid:        4 Februari,  kl. 9.00-16.00  (kaffe/te med smörgås från kl. 8.30-9.00)
Plats:    Biomedicum 1/D0320 (plan 3), Solnavägen 9 Campus Solna

Anmäl dig här!

Om du anmält dig och ej har möjlighet att delta, vänligen gör din avanmälan här!

Hjärtligt välkommen!