Introduktionsdag vid KI

En gång per termin hälsas alla nya medarbetare vid KI välkomna till en introduktionsutbildning.

Innehåll

Programmet pågår under en heldag och innehåller presentation av Karolinska Institutet, institutionsarbete, utbildning och forskning samt KI som attraktiv och hälsosam arbetsplats. Gemensam lunch ingår. 

Målgrupp

Introduktionsdagen vänder sig till samtliga nyanställda inom alla yrkeskategorier vid KI. Introduktionen ges på svenska.

Det finns ytterligare en introduktion som ges på engelska,  se International staff för aktuellt program.

 

Våren 2018

Tid: 19 februari kl. 9.00-16.00
Plats:  Wangari, Tomtebodavägen 18 A Solna (Widerströmska huset)
 

Program 
 

Anmäl dig här!

Vi vill ha din anmälan senast den 5 februari

 

Hjärtligt välkommen!