Internwebben blir Medarbetarportalen

Publicerat 2017-03-20 07:01. Uppdaterat 2018-08-28 14:24This page in English

Hur kommer jag åt min e-post på webben? När går pendelbussen? Vad serveras det för lunch idag? Är vi lediga på skärtorsdag?

Svaren på dessa frågor och mycket mer är det KI:s medarbetare söker under en vanlig dag. Information som rör det dagliga arbetet finns på internwebben, men det är dags att ge innehållet ett ansiktslyft. Därför flyttar vi till en ny Medarbetarportal på ki.se och passar samtidigt på att städa innehållet.

Precis som internwebben är detta en öppen webbplats och därmed tillgänglig oavsett om du är på KI:s nät eller inte. Nytt är att det blir lättare att surfa från mobil och surfplatta, eftersom ki.se är en responsiv webbplats. Fokus är medarbetares behov av att lösa problem och utföra sitt dagliga arbete.

Stegvis migrering av innehåll

För att vi ska hinna gå igenom och, vid behov, rensa, förbättra och förtydliga den information som finns idag så görs migreringen stegvis under våren 2017. Det material som ännu inte har migrerats länkas tillbaka till och visas på gamla internwebben under en övergångsperiod. När du söker får du träffar i både ki.se och internwebben.

Startsidan

Här hittar du snabbingångar till instutionernas interna webbplatser, verktyg och system som andvänd på KI (KI Box, PA-webb, ELN med mera). Du får också alla nyheter och notiser publicerade på Medarbetarportalen i ett flöde tillsammans med nyheterna från KI Nyheter. Du hittar också en kalender som lyfter alla möten, seminarier och föreläsningar som du som medarbetare på KI har möjlighet att ta del av.

Din anställning

Under denna rubrik hittar du de rättigheter, skyldigheter och möjligheter som gäller för dig som är anställd på Karolinska Institutet. 

Stöd & Verktyg

Information, guider, manualer, tips och länkar kring det du behöver för att kunna utföra ditt arbete. 

Utbilda & Forska

Information, ingångar, tips och råd för dig som arbetar med kärnverksamheten på KI.

Vårt KI

Övrig information om KI, till exempel styrning, organisation, kartor, miljö och hållbarhetsarbete.

Har du några frågor, förbättringsförslag eller tankar kring medarbetarportalen så kontakta Jenny Thorell, redaktör för internwebben/medarbetarportalen.