Interna nyhetsbrev på KI

This page in English

Flera enheter inom KI ger regelbundet ut nyhetsbrev med information riktad mot olika målgrupper.

Career News

Utgivare: Karriärservice
Målgrupp: Doktorander och forskare
Om Career News

Forskarutbildningsnytt

Utgivare: Avdelningen för styrelsestöd och internationella relationer (SIR)
Målgrupp: Personer med uppdrag inom KI:s forskarutbildning
Om Forskarutbildningsnytt

Forskningsnytt

Utgivare: Kommunikationsavdelningen
Målgrupp: Alla forskningsaktiva inom KI
Om forskningsnytt

GO News

Utgivare: Grants Office
Målgrupp: Forskare vid KI
Prenumerera på nyhetsbrevet genom att mejla grantsoffice@ki.se.

HR-nytt

Utgivare: HR-avdelningen
Målgrupp: HR-medarbetare och AC vid institutionerna

International Staff Services News (eng)

Utgivare: International Staff Services, HR-avdelningen
Målgrupp: Internationella forskare och doktorander
Om International Staff Services News

Internationalisation Update (eng)

Utgivare: Internationella Kansliet
Målgrupp: Alla som arbetar med internationella frågor inom utbildning på grund och avancerad nivå på KI.
Om internationalisation Update

Nyhetsbrev för forskarutbildningskurser

Utgivare: Kurs- och programkommittén
Målgrupp: Kursgivare på forskarnivå
Nyhetsbrevet för kurser på forskarnivå

Utbildningsnytt

Utgivare: Styrelsen för utbildning
Målgrupp: Alla som är verksamma inom KI:s utbildningsverksamhet
Utbildningsnytt