Interna miljörevisioner på KI 2017

Publicerat 2017-11-21 13:31. Uppdaterat 2017-11-21 13:47This page in English

Årets interna miljörevisoner på KI kommer vara koncentrerade till vecka 48 - 49. I år revideras institutionerna LIME, PHS, KI SÖS och KIDS. Dessutom kommer Styrelsen för forskning, Styrelsen för utbildning, Styrelsen för forskningsutbildning och delar av Universitetsförvaltningen att revideras.

Länk till mer information.

Kontaktperson: Ann Rämme Strömberg, telefon: 08-524 862 41 eller e-mail: ann.ramme.stromberg@ki.se