Instruktioner till administratör rörande forskarutbildningssamarbetet inom medicinsk teknologi

This page in English

Etablering av ny doktorand görs i Ladok vid båda universiteten. Kontakta Ladok-support för aktuell kod för registreringen.

Blanketter: Följande blanketter är unika för detta samarbete: ”ansökan om antagning till gemensam utbildning på forskarnivå KI-KTH”, ”Individuell studieplan för utbildning på forskarnivå inom medicinsk teknologi” och ”Protokoll vid halvtidskontroll KI-KTH” och ersätter lärosätets vanliga blanketter. Observera att beslut om antagning till forskarutbildning samt den individuella studieplanen ska upprätta i två original. I övrigt används lärosätets vanliga blanketter.

Kurser som genomgås på KI eller KTH behöver bara registreras i Ladok vid ett av universiteten. Tillgodoräknande för kurser som tagits vid annat universitet än KI och KTH registreras vid hemuniversitet. Samråd med partneruniversitet kan behövas vid beslut om tillgodoräknande.

Halvtidskontroll registreras i Ladok vid båda universiteten.

Aktivitet och försörjning ska rapporteras på båda universiteten, men doktorandens aktivitet ska delas mellan KI och KTH. Om doktoranden gör sin forskarutbildning på heltid registreras alltså 50 % aktivitet på bägge universiteten. Det är alltså viktigt att Ladok-administratören är uppmärksam på dessa doktorander. Om doktoranden har en doktorandtjänst ska försörjningskoden anges som DTJ även på partneruniversitet.

Beslut om disputation skickas från respektive beslutsfattare till partneruniversitetet genom Karin Vågstrand vid KI.

Godkänd disputation registreras i Ladok på båda universiteten. Kopia av disputationsprotokoll skickas till partneruniversitetet. På protokollet ska det framgå att det är en disputation inom samarbetet (går bra att skriva dit för hand)

Observera, att doktoranden måste kunna uppvisa Ladok-utdrag från både universiteten för att alla moment och all aktivitet ska framgå.

För Ladok-support, vänligen kontakta ladok@ki.se vid KI eller ladok@kth.se vid KTH.

I övriga frågor kontakta gärna Karin Vågstrand på KI eller Fredrik Häggström på KTH.

Samordnare

Karin Vågstrand

Telefon: 08-524 863 14
E-post: Karin.Vagstrand@ki.se

Handläggare, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa, KTH

Fredrik Häggström

Telefon: 08-790 97 22
E-post: phdadmin@cbh.kth.se

Länkar

Forskarutbildning