Instruktioner för skapande av publikationslista för interna sökande

This page in English

Sökande tillhörande Karolinska Institutet kan hämta en korrekt formaterad publikationslista från KI:s bibliometridatabas (Bibliometric Verification Toolkit) enligt följande:
1. Gå till kib.ki.se och välj ”Verifiera artiklar” under menyn ”Hitta rätt tjänst” mitt på startsidan.

2. Logga in med ditt KI-konto.

3. Klicka på ”Export” i boxen ”My publications”.

4. Kontrollera att dina publikationer är verifierade, verifiera annars (om möjligt) de som saknas.

5. Under “Show links” välj:
– to Medline
– to Web of Science
– to fulltext

6. Under “Type of export” välj:
– Word

7. Bocka för samtliga publikationer (t.ex. genom att välja “All”) och klicka på “Export”.

8. Kopiera de publikationer som ska inkluderas från det genererade Word-dokumentet och klistra in dem i ansökningsmallen under respektive rubrik. Lägg även till PMID-numret i klartext för respektive publikation under DOI-numret. Artiklarnas PMID-nummer kan du enkelt få fram genom att hålla muspekaren över länken “Link to Medline”. Se exempel nedan.

Frågor? 

Kontakta gärna universitetsbibliotekets forskarstöd: ub@ki.se eller 08-524 84 000.