Installationshögtid

This page in English

 

Karolinska Institutet arrangerar varje höst en professorsinstallation då KI:s nya professorer presenteras samt akademiska priser delas ut.

Installationshögtid 2019

Datum för kommande Installationshögtid är 17 oktober.
Ceremoni: kl 17.00 - ca 19.00 med en efterföljande mottagning

Klädsel: Mörk kostym

I juni/juli skickas inbjudningar till:

  • Nyblivna professorer som utsetts till professorer senast 1 juli som kommer att installeras
  • Adjungerade professorer samt gästprofessorer som välkomnas
  • Årets pristagare

I september skickas inbjudningar till Karolinska Institutets övriga gäster.

Information till nya professorer

Gäster

Som ny professor kan du bjuda in totalt 8 gäster till ceremoni och efterföljande mottagning.

Entrébiljetter skickas ut cirka två veckor före ceremonin

Klädsel för deltagare i ceremonin

Doktorshatt, symbolen för den akademiska friheten, skall bäras under hela ceremonin tillsammans med kåpa. Hatt och kåpa lånas från enheten för akademiska ceremonier.

Kontakta: doktorshatt@ki.se

Klädsel för gäster vid högtiden

Mörk kostym, du kan få mer utförlig information på webbsidan Etikettdoktorn.

Genrep

En obligatorisk repetition äger rum i Aula Medica på Installationsdagen.

Fotografering

I anslutning till genrepet kommer ett gruppfoto att tas.

Information till pristagare

Gäster

Som pristagare kan du bjuda in totalt 8 gäster till ceremoni och efterföljande mottagning.

Entrébiljetter skickas ut cirka en vecka före ceremonin

Klädsel för dig och dina gäster

Mörk kostym, du kan få mer utförlig information på webbsidan Etikettdoktorn.

Kontakt

Enhetschef

Ylva Blomberg

Telefon: 08-524 860 47
Enhet: Akademiska ceremonier
E-post: Ylva.Blomberg@ki.se

Länkar

CeremoniHögtid