Innehållsförteckning manual för redaktörer på ki.se

This page in English

Introduktion

Redaktörsgränssnitt och övergripande funktioner

Språkhantering

Skapa en sida

Kalenderhändelse

Nyhet

Bilder

Bildspel

Dokument

Promosystemet

Landningssida

Kontaktkort och personallistor

Formulär

Webbpublicering