Inköpssamordnare på institutionerna

This page in English

Ändringar av inköpssamordnare ska meddelas genom att maila till inkopupphandling@ki.se.

Biomedicum (C1 MTC, C2 MBB, C3 FyFa, C4 Neuro, C5 CMB)

Biomedicum

Karolinska Institutet
Biomedicum
171 77 Stockholm

Intendent

Irene Remmel

Telefon: 08-524 877 18
Enhet: FMB.Inköp
E-post: Irene.Remmel@ki.se

Samordnare

Ahmad Moshref

Telefon: 08-524 876 67
Enhet: FMB.Inköp
E-post: Ahmad.Moshref@ki.se

C6 (IMM), C7 (LIME), C8 (MEB), CA (INCF), CB (KIB)

C 6, IMM

Karolinska Institutet
Institutet för miljömedicin (IMM)
171 77 Stockholm

Ekonomiadministratör

Mona Bittar

Telefon: 08-524 874 71
Enhet: Administration
E-post: Mona.Bittar@ki.se

C 7, LIME

Karolinska Institutet
Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME)
171 77 Stockholm

ekonomi@phs.ki.se

Controller

Elin Sundqvist

Telefon: 08-524 833 36
Enhet: Institutionsadministration
E-post: elin.sundqvist@ki.se

C 8, MEB

Karolinska Institutet
Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB)
171 77 Stockholm

inkop@meb.ki.se

Ekonomiansvarig

Elisabeth Grenmyr

Telefon: 08-524 822 86
E-post: Elisabeth.Grenmyr@ki.se

CB, KIB

Karolinska Institutet
Universitetsbibliotek (KIB)
 171 77 Stockholm

 

CC (KM), CD (Swetox), K1 (MMK), K2 (MedS), K6 (KBH)

CC, KM

Karolinska Institutet
Komparativ medicin
171 77 Stockholm

Ekonomihandläggare

Sanam Pazaj Dahlqvist

Telefon: 073-712 15 62
E-post: sanam.dahlqvist@ki.se

CD, Swetox

Karolinska Institutet
Swetox
Södertälje

Samordnare

Marie Franzén

Telefon: 08-524 810 03
Enhet: Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), H1
E-post: Marie.Franzen@ki.se

K 1, MMK

Karolinska Institutet
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK)
Karolinska Universitetssjukhuset,
171 76 Stockholm

Laboratorieassistent

Marie Haegerstrand-Björkman

Telefon: 08-517 761 63
Enhet: Klinisk kemi och koagulation
E-post: Marie.Haegerstrand-Bjorkman@ki.se

K 2, MedS

Karolinska Institutet
Institutionen för medicin, Solna (MedS) N3:02 
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm

Forskare

Afsar Rahbar

Telefon: 08-517 798 97
Enhet: Forskargrupp C Söderberg Nauclér
E-post: Afsar.Rahbar@ki.se

K 6, KBH

Karolinska Institutet
Inst. för kvinnors och barns hälsa (KBH) Institutionskansliet, Elevhemmet H2:00
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm

Array

K7 (OnkPat), K8 (CNS), K9 (PHS), H1 (NVS)

K 7, OnkPat

Karolinska Institutet
Inst. för onkologi-patologi (OnkPat) Z1:00, Karolinska Sjukhuset
171 76 Stockholm

Administratör

Linda Kjellson

Telefon: 08-517 740 06
Enhet: Administration
E-post: Linda.Kjellson@ki.se

Forskarassistent

Daniel Hägerstrand

Enhet: Forskargrupp Nistér, Monica
E-post: daniel.hagerstrand@ki.se

Back-up:

Administrativ chef

Maria von Witting

Telefon: 08-517 758 78
Enhet: Administration
E-post: maria.von.witting@ki.se

K 8, CNS

Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm

Ekonomiansvarig

Joakim Airaxin

Telefon: 08-524 870 76
Enhet: Ekonomienheten
E-post: joakim.airaxin@ki.se

K 9, PHS

Karolinska Institutet
Inst. för folkhälsovetenskap (PHS) 
171 77 Stockholm

ekonomi@phs.ki.se

Controller

Elin Sundqvist

Telefon: 08-524 833 36
Enhet: Institutionsadministration
E-post: elin.sundqvist@ki.se

H 1, NVS

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Alfred Nobels allé 23, 141 83  Huddinge

inkop@nvs.ki.se

Inköpshandläggare

Camilla Liljendahl

Telefon: 08-524 839 25
Enhet: Ekonomi
E-post: camilla.liljendahl@ki.se

Intendent

Vivan Söderlund

Telefon: 08-524 839 96
Enhet: Sektionen för omvårdnad-administration
E-post: Vivan.Soderlund@ki.se

Administratör

Maria Yohuang

Telefon: 08-524 858 39
Enhet: ARC (Aging Research Center)
E-post: Maria.Yohuang@ki.se

H2 (BioNut), H5 (LABMED), H7 (MedH), H9 (CLINTEC), OF (DENTMED)

H 2, BioNut

Karolinska Institutet
Institutionen för biovetenskaper och näringslära (BioNut) Novum
141 57 Huddinge

inkop@bionut.ki.se

Laboratorieansvarig

Maryam Saghafian

Telefon: 073-917 60 43
Enhet: Tinglöv
E-post: maryam.saghafian@ki.se

Inköpshandläggare

Linda Strand

Telefon: 08-524 812 22
Enhet: Institutionen för biovetenskaper och näringslära (BioNut), H2
E-post: Linda.Strand@ki.se

H 5, LABMED

Karolinska Institutet
Inst. för laboratoriemedicin (LABMED) 8100, Karolinska Universitetssjukhuset
141 83 Huddinge

Redovisningsansvarig

Lena Wallin

Telefon: 08-524 837 57
Enhet: Administrativa kansliet
E-post: Lena.Wallin@ki.se

Ekonomihandläggare

Sara Ceven

Telefon: 08-524 837 22
Enhet: Administrativa kansliet
E-post: sara.ceven@ki.se

H 7, MedH

Karolinska Institutet
Inst. för medicin, Huddinge (MedH) M54, Karolinska Universitetssjukhuset
141 86 Huddinge

Ekonomihandläggare

Gulaid Ismail

Telefon: 08-524 833 04
Enhet: Administrativa Kansliet
E-post: gulaid.ismail@ki.se

Ekonomihandläggare

Shamima Shah

Telefon: 08-524 833 07
Enhet: Administrativa Kansliet
E-post: Shamima.Shah@ki.se

Administrativ chef, bitr

Therese Lind

Telefon: 08-524 837 64
Enhet: Administrativa Kansliet
E-post: Therese.Lind@ki.se

Enheten för ICMC

inkop-ICMC@medH.ki.se

Inköpshandläggare

Tove Berg

Telefon: 08-524 825 18
Enhet: Integrated Cardio Metabolic Centre
E-post: Tove.Berg@ki.se

Inköpshandläggare

Bora Baskaner

Enhet: Integrated Cardio Metabolic Centre
E-post: bora.baskaner@ki.se

H 9, CLINTEC

Karolinska Institutet
Institutionen. för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC) Njurmedicin, K56, Karolinska Universitetssjukhuset
141 86 Huddinge

Ekonomihandläggare

Annsofie Sätnan

Enhet: Prefektkansliet
E-post: annsofie.satnan@ki.se

OF, DENTMED

Karolinska Institutet
Institutionen för odontologi (DENTMED) Karolinska Universitetssjukhuset
141 04 Huddinge

Anknuten

Gabriel Gillners

Enhet: OF.Adminavd.Service- och underhållsenheten
E-post: gabriel.gillners@ki.se

S1 (KI SÖS), D1 (KIDS), UF, UI

S 1, KI SÖS

Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk forskning och utbildning Södersjukhuset (KI SÖS)
118 83 Stockholm

inkop@kisos.ki.se

Administratör

Britta Barkeling

Telefon: 08-524 875 73
Enhet: Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), S1
E-post: Britta.Barkeling@ki.se

D 1, KIDS

Karolinska Institutet
Institutionen för kliniska vetenskaper (KIDS) Danderyds Sjukhus
182 88 Stockholm

Administratör

Malin Wirf

Telefon: 08-123 564 97
E-post: malin.wirf@ki.se

UF

Karolinska Institutet
Universitetsförvaltningen (UF)
171 77 Stockholm

Administrativ chef

Tomas Högberg

Telefon: 08-524 867 50
Enhet: UF-stab
E-post: tomas.hogberg@ki.se

Intendent

Cicki Blomquist

Telefon: 08-524 864 23
Enhet: UF-stab
E-post: Cicki.Blomquist@ki.se

IT avdelning

Samordnare

Helena Törnquist

Telefon: 08-524 839 75
Enhet: TA
E-post: Helena.Tornquist@ki.se

Fastighet

Avdelningsadministratör

Christina Löfgren

Telefon: 08-524 865 50
Enhet: Service
E-post: Christina.A.Lofgren@ki.se

Projektadministratör

Åsa Rauger

Telefon: 08-524 865 10
Enhet: Lokalförsörjning
E-post: asa.rauger@ki.se

UI

Karolinska Institutet
Universitetsförvaltningen (UF)
171 77 Stockholm

ekonomi-ui@uf.ki.se