Inköp vid KI DS

Information om inköp av varor och tjänster för dig som är medarbetare vid KI DS.

KI har som statlig myndighet en mängd ramavtal som reglerar vilka leverantörer som får anlitas. I KI:s avtalskatalog hittar leverantörer som KI har ramavtal med. Om KI saknar eget avtal, kan du använda dig av Kammarkollegiets statliga ramavtal. 

För att kunna beställa varor eller tjänster, måste du ha en giltig ZZ-kod, som anges vid alla beställningar. Har du ingen giltig ZZ-kod eller ingen anställning/ankytning till KI DS kan du inte själv beställa varor eller tjänster, för mer information om hur du går tillväga kontakta Malin Wirf via inkop@kids.ki.se

Innan inköp

Säkerställ först att det finns pengar på ditt projekt. Detta kan du göra själv via forskarwebben. Har du inte tillgång till forskarwebben kontaktar du Thomas Pettersson på KIDS via e-post thomas.pettersson@ki.se

Inköp av datorer, kringutrustning och tillbehör

Inköp av dator och övriga elektronikvaror måste gå via KI:s inköpssystem, Wisum. Som KI-anställd eller anknuten till KI DS kan du själv logga in i systemet.

Tänk på att! Institutionen ersätter dig inte för utlägg från annan leverantör/firma.

1. Maila information om ditt inköp till inkop@kids.ki.se

Vid inköp av datorer eller övriga elektronikvaror, kontakta först inkop@kids.ki.se och ange:

  • produkt, märke, artikelnummer
  • projekt som fakturan ska belasta
  • var produkten kommer att finnas
  • ansvarig för produkten
  • syftet med inköpet

Denna information är viktig och behövs då alla stöldbegärliga produkter inventarier och anläggningar inventarieförs i KI:s ekonomisystem, Agresso.

2. Logga in Wisum och lägg dina produkter i varukorgen

Logga sedan in i Wisum, se efter vilken/vilka produkter du är intresserad av och lägg dem i varukorgen. Skicka därefter varukorgen till Malin Wirf. Ett mail med dina önskemål skickas till Malin, som genomför beställningen.

3. Leverans av din beställning

Produkterna levereras till hus 18, plan 5 och du får ett meddelande när dina produkter är på plats.

Inköp av licenser

Licenser registreras och tillhandahålls av Malin Wirf. KI-licenser får endast registreras för anställda/anknutna vid KI på datorer inköpta och inventarieförda vid KI. Licenserna får inte installeras på DS-datorer.

Skicka ett mail till malin.wirf@ki.se och meddela:

  • Vilken licens du behöver
  • Om du har PC eller Mac
  • Språkversion (svenska eller engelska)
  • Betalningsansvarig och kontaktuppgifter
  • Vilket projekt licenskostnaden ska belasta

Catering

För catering (fika- och lunchbeställning) finns ett upphandlat avtal där du ska anlita de upphandlade leverantörerna:

Högskolerestauranger AB Telefon: 08-15 92 50 lantis@hors.se
Köksälvan  Telefon: 08-749 06 05 info@koksalvan.se 
Elwing  Telefon: 08-514 848 80 info@elwingcatering.se

Fakturaadress

KI har elektronisk fakturahantering, och alla fakturor ska skickas till:

Karolinska Institutet
Fakturor
Ange ZZ-kod
Box 23 109
104 35 Stockholm

Uppge alltid referens (giltig ZZ-kod) vid beställning av varor och tjänster. 

Tänk på att! Fakturor som inte är ställda till KIs fakturaadress kan inte betalas.

Länkar