Inköp och upphandling

This page in English

Eftersom KI är en statlig myndighet måste du använda dig av ramavtal eller göra en upphandling om du vill köpa en vara eller tjänst.