Ingen utlysning av CSTP under hösten 2018

Publicerat 2018-06-08 14:33. Uppdaterat 2018-06-08 14:36This page in English

Den nya antagningsprocessen för forskarutbildning som nu implementeras på KI innebär delvis en ny syn på hur man blir doktorand på KI, vilket påverkar t.ex. Clinical Scientist Training Programme (CSTP). Eftersom endast behöriga sökanden får väljas ut till doktorandplatser och det inte får förekomma en tidsperiod mellan urval och antagning till forskarutbildning behöver CSTP nu ses över och anpassas. Styrelsen för forskarutbildning har därför valt att inte utlysa en ny omgång av CSTP under hösten 2018. Istället ska det utredas hur utlysning och ansökan ska se ut i framtiden för att vara förenligt med befintliga lagar och regler.

Att stödja forskningsintresserade studenter att tidigt involveras i forskning är viktigt för KI och det finns inget som talar emot att detta är en satsning som kommer att fortgå. Information om när nästa CSTP-utlysning blir kommer att meddelas via nyhetsbrevet och på webben.

Information om KI:s nya antagningsprocess

Forskarutbildning