Ingen Medical Science 2019

Publicerat 2019-03-14 14:26. Uppdaterat 2019-03-14 14:30This page in English

Under 2019 kommer inte Medical Science, den årliga engelska samlingsutgåvan av Medicinsk Vetenskap, att ges ut. I stället kommer det att tas fram en ny övergripande KI-broschyr på engelska där vissa reportage från Medicinsk Vetenskap kan komma att ingå.

Det behövs göras en ny engelsk broschyr om KI som bland annat tar hänsyn till KI:s nya strategi. I samband med detta arbete kommer kommunikationsavdelningen att testa en ny variant av trycksak där information om KI kompletteras med en eller ett par populärvetenskapliga texter om aktuell forskning vid KI. Förhoppningen är att den nya broschyren kan fungera både till tidigare läsare av Medical Science och som trycksak som presenterar KI. Att Medical Science pausar sin utgivning innebär också att resurser frigörs för utveckling av nya forskningskommunikationsformat som podcast och film. Broschyren kommer att utvärderas och Medical Science kan komma att göras igen kommande år om efterfrågan visar sig vara stor.

Det är ännu för tidigt att säga när den nya broschyren kommer finnas ute, men förhoppningen är att ha den klar till början av sommaren. Mer information kommer.