Ingen åtkomst till KS intranät Inuti

Publicerat 2017-02-13 15:13. Uppdaterat 2017-09-06 12:44

KI-anställda har för närvarande möjlighet att nå Karolinska Sjukhusets intranät ”Inuti” endast från KI-SLL-nätverket, det vill säga inte från KI-nätverket.

KI och Karolinska diskuterar framtida åtkomstmöjligheter till Inuti.

Länkar

Samverkan