Infrastrukturrådet

This page in English

Infrastruktur har en stor och ökande betydelse för Karolinska Institutets forskning och utbildning, både i strategisk-akademiskt hänseende och för vår ekonomi. Infrastrukturrådet har till uppgift att samordna resurser och satsningar såväl inom KI som i relation till Stockholms läns landsting och nationella initiativ. Rådet rapporterar formellt till Styrelsen för forskning och huvudfokus ligger på forskningsinfrastruktur.

Genom beslut i Styrelsen för forskning har infrastrukturrådet fått i uppdrag att inventera och följa upp pågående satsningar vad gäller core-faciliteter och gemensam forskningsapparatur. Rådet ska också stötta vicedekanen för infrastruktur i arbetet med att ta fram en strategi för universitetsövergripande satsningar inom området och i arbetet med 2018 års utlysning av centrala medel för till core-faciliteter. 

Mandatperioden för infrastrukturrådets medlemmar är tre år, varav den första avser 2017-2019, och arbetet kommer att ske i mindre arbetsgrupper med följande huvudsakliga inriktningar:

Future Technologies
Idéer?
Kontakta Marie Carlen

Rådets sammansättning

Infrastrukturrådet leds av vicedekanen för infrastruktur, som också är adjungerad till Styrelsen för forskning, och ledamöterna hämtas från såväl akademiska och administrativa funktioner inom KI. Rådet kan också på egen hand adjungera och knyta till sig ytterligare kompetens. Rådet har för närvarande följande sammansättning:

Vicedekan för infrastruktur, ordförande

Stefan Eriksson

Telefon: 08-524 871 96
E-post: Stefan.Eriksson@ki.se

Ledamöter utsedda av verksamhetsstyrelserna:

Studentrepresentant: Daniel Holl

Adjungerande ledamöter:

Rådet får administrativt stöd från stöd från avdelningen för styrelsestöd och externa relationer vid centrala universitetsförvaltningen. Målet är att utnämningarna av ledamöterna ska bidra till en rättvisande geografisk spridning och att olika delar av organisationen kommer till tals.

Sammanträdestider

Sammanträdestider hösten 2018

Måndag den 10 september kl. 15.00 – 17.00.
Måndag den 22 oktober kl. 15.00 – 17.00.
Måndag den 12 november kl. 10.00 – 12.00.
Torsdag den 6 december kl. 15.00 – 17.00.

Protokoll

2018

2018-10-22
2018-09-10
2018-06-04
2018-05-23
2018-04-25
2018-03-15
2018-02-07

2017

2017-12-14
2017-11-23
2017-10-18
2017-09-27
2017-08-30
2017-06-13
2017-04-27

Kontakt

Vetenskaplig samordnare

Mats Andersson

Telefon: 08-524 862 47
Enhet: Avd. för Styrelsestöd och Externa relationer
E-post: Mats.Andersson.2@ki.se

Samordnare

Lena Lewin

Telefon: 08-524 860 64
Enhet: Avd. för Styrelsestöd och Externa relationer
E-post: Lena.Lewin@ki.se

Controller

Ingrid Wallenstein

Telefon: 08-524 865 17
Enhet: Avd. för Styrelsestöd och Externa relationer
E-post: Ingrid.Wallenstein@ki.se