Infrastrukturrådet

This page in English

Infrastruktur har en stor och ökande betydelse för Karolinska Institutets forskning och utbildning, både i strategisk-akademiskt hänseende och för dess ekonomi. Infrastrukturrådet har till uppgift att samordna resurser och satsningar inom KI i relation till Region Stockholm samt till nationella och internationella initiativ. Rådet rapporterar formellt till Fakultetsnämnden och huvudfokus ligger för närvarande på forskningsinfrastruktur.

Infrastrukturrådet fått i uppdrag att ansvara för satsningar vad gäller core-faciliteter och gemensam forskningsapparatur.

Mandatperioden för infrastrukturrådets medlemmar är tre år, varav den första avser 2017-2019, och arbetet kommer att ske i mindre arbetsgrupper med följande huvudsakliga inriktningar:

Rådets sammansättning

Infrastrukturrådet leds för närvarande av vicedekanen för infrastruktur. Ledamöterna hämtas från såväl akademiska och administrativa funktioner inom KI. Rådet kan också på egen hand adjungera och knyta till sig ytterligare kompetens. Rådet har för närvarande följande sammansättning:

Vicedekan för infrastruktur, ordförande

Stefan Eriksson

Telefon: 08-524 871 96
E-post: Stefan.Eriksson@ki.se

Ledamöter:

Studentrepresentant: Daniel Holl

Adjungerande ledamöter:

Rådet får administrativt stöd från stöd från avdelningen för styrelsestöd och externa relationer vid centrala universitetsförvaltningen. Målet är att utnämningarna av ledamöterna ska bidra till en rättvisande geografisk spridning och att olika delar av organisationen kommer till tals.

Sammanträdestider

Sammanträdestider våren 2019

Tisdag den 29 januari kl. 15.00 – 17.00.
Onsdag den 20 februari kl. 15.15 – 17.15.
Fredag den 22 mars kl. 15.00 – 17.00.
Måndag den 6 maj kl. 14.00 – 16.00.
Tisdag den 4 juni kl. 15.00 – 17.00.

Protokoll

2019

2019-02-20
2019-01-29

2017-2018

2018

2017

Kontakt

Vetenskaplig samordnare

Mats Andersson

Telefon: 08-524 862 47
Enhet: Avd. för Styrelsestöd och Externa relationer
E-post: Mats.Andersson.2@ki.se

Samordnare

Lena Lewin

Telefon: 08-524 860 64
Enhet: Avd. för Styrelsestöd och Externa relationer
E-post: Lena.Lewin@ki.se

Controller

Ingrid Wallenstein

Telefon: 08-524 865 17
Enhet: Avd. för Styrelsestöd och Externa relationer
E-post: Ingrid.Wallenstein@ki.se