Infrastrukturrådet

This page in English

Infrastruktur har en stor och ökande betydelse för Karolinska Institutets forskning och utbildning, både i strategisk-akademiskt hänseende och för vår ekonomi. Infrastrukturrådet har till uppgift att samordna resurser och satsningar såväl inom KI som i relation till Stockholms läns landsting och nationella initiativ. Rådet rapporterar formellt till Styrelsen för forskning och huvudfokus ligger på forskningsinfrastruktur.

Utlysning av medel för core-faciliteter 2019-2021

Nu är det dags att söka central finanisering av core-faciliteter inom KI/SLL. Sista ansökningsdag är 3 april 2018.

Mer information om hur man söker
Vanliga frågor och svar

Genom beslut i Styrelsen för forskning har infrastrukturrådet fått i uppdrag att inventera och följa upp pågående satsningar vad gäller core-faciliteter och gemensam forskningsapparatur. Rådet ska också stötta vicedekanen för infrastruktur i arbetet med att ta fram en strategi för universitetsövergripande satsningar inom området och i arbetet med 2018 års utlysning av centrala medel för till core-faciliteter. 

Mandatperioden för infrastrukturrådets medlemmar är tre år, varav den första avser 2017-2019, och arbetet kommer att ske i mindre arbetsgrupper med följande huvudsakliga inriktningar:

Rådets sammansättning

Infrastrukturrådet leds av vicedekanen för infrastruktur, som också är adjungerad till Styrelsen för forskning, och ledamöterna hämtas från såväl akademiska och administrativa funktioner inom KI. Rådet kan också på egen hand adjungera och knyta till sig ytterligare kompetens. Rådet har för närvarande följande sammansättning:

Vicedekan för infrastruktur, ordförande

Stefan Eriksson

Telefon: 08-524 871 96
E-post: Stefan.Eriksson@ki.se

Ledamöter utsedda av verksamhetsstyrelserna:

Studentrepresentant: Daniel Holl

Adjungerande ledamöter:

Rådet får administrativt stöd från stöd från avdelningen för styrelsestöd och internationella relationer vid centrala universitetsförvaltningen. Målet är att utnämningarna av ledamöterna ska bidra till en rättvisande geografisk spridning och att olika delar av organisationen kommer till tals.

Sammanträdestider

Onsdag den 7 februari kl. 15.00 – 17.00.
Torsdag den 15 mars kl. 15.00 – 17.00.
Onsdag den 25 april kl. 15.00 – 17.00.
Onsdag den 23 maj kl. 15.00 – 17.00.

Protokoll och dokument

Protokoll 2017-12-14
Protokoll 2017-11-23
Protokoll 2017-10-18
Protokoll 2017-09-27
Protokoll 2017-08-30
Protokoll 2017-06-13
Protokoll 2017-04-27

Kontakt

Vetenskaplig samordnare

Mats Andersson

Telefon: 08-524 862 47
Enhet: Avd. för Styrelsestöd och Externa relationer
E-post: Mats.Andersson.2@ki.se

Samordnare

Lena Lewin

Telefon: 08-524 860 64
Enhet: Avd. för Styrelsestöd och Externa relationer
E-post: Lena.Lewin@ki.se

Controller

Ingrid Wallenstein

Telefon: 08-524 865 17
Enhet: Avd. för Styrelsestöd och Externa relationer
E-post: Ingrid.Wallenstein@ki.se