Infrastrukturgruppen ANA 8

Infrastrukturgruppens uppgift är att identifiera tyngre utrustning som kommer att vara nödvändig, och som saknas i dagens läge för att kunna bedriva spetsforskning i Framtidens lab ANA8.

Medlemmarna har följande ansvarsområden:

Samordnande

Forskare

Lars Frelin

Telefon: 08-524 836 32
Enhet: Avdelningen för klinisk mikrobiologi
E-post: Lars.Frelin@ki.se

Masspektrometer

Professor/överläkare

Paolo Parini

Telefon: 08-585 893 10
Enhet: Avdelningen för klinisk kemi
E-post: Paolo.Parini@ki.se

Neurogeneration sequencing

Professor

Qiang Pan Hammarström

Telefon: 08-524 835 92
Enhet: Pan-Hammarström
E-post: Qiang.Pan-Hammarstrom@ki.se

FACS sortering

Professor

Johan Sandberg

Telefon: 070-793 08 85
Enhet: Centrum för infektionsmedicin
E-post: Johan.Sandberg@ki.se

Konfokalmikroskopi