Information om KI:s nya informationssäkerhetsutbildning

Publicerat 2019-05-07 09:13. Uppdaterat 2019-05-07 16:04This page in English

Information är en av KI:s viktigaste tillgångar och den hanteras idag i majoriteten av fallen i IT-system eller datorer. Även om vi har säkerhetsmekanismer för att skydda våra IT-system och datorer, hjälper inte det om vi användare inte förstår de hot vi utsätts för. 

Därför är medvetenhet och utbildning kring informationssäkerhet en av de viktigaste insatserna för att öka KI:s övergripande informationssäkerhet. Med detta som bakgrund har KI påbörjat ett utbildningsprogram för informationssäkerhet. Mail skickades ut i går måndag gällande detta, till hela KI.

Programmet består av korta lektioner som skickas ut via e-post. De tar bara två till fem minuter att slutföra, vilket gör det enkelt för dig att delta i programmet mellan dina andra uppgifter under en hektisk arbetsdag. Lektionerna går att genomföra på din dator, telefon eller surfplatta.

Den första lektionen skickas ut den 9:e maj och därefter kommer det att skickas ut lektioner med jämna mellanrum. Avsändaren är "Informationssäkerhetsfunktionen" och avsändaradressen är (ki@nanolearning.com).

Om du har några frågor eller kommentarer kring innehållet i kursen, eller kring informationssäkerhet, vänligen kontakta informationssäkerhetsavdelningen på infosec@ki.se.

Med vänliga hälsningar

Annika Sjöborg

Säkerhetschef på KI

Länkar