Införande av GDPR på KI

This page in English

För att säkerställa att KI den 25 maj 2018 efterlever GDPR, dataskyddsförordningen för behandling av persondata, har ett gemensamt införandeprojekt inletts.

Syfte och mål med projektet

Projektets syfte är att inventera vilka personuppgifter KI hanterar, att utvärdera nuläget av hanteringen jämfört med kraven i EU:s dataskyddsförordning, att identifiera och bedöma risker utifrån nuläge samt att utforma och genomföra en handlingsplan för att säkerställa efterlevnaden av dataskyddsförordningen den 25 maj 2018.

Projektets mål är att KI ska ha den kompetens och de verktyg som gör det möjligt för verksamheten att efterleva dataskyddsförordningen och att upprätthålla ett tillräckligt skydd för de personuppgifter som behandlas.

Projektorganisation

Det lokala GDPR-införandeprojektet på KI är organiserat med en styrgrupp, projektledare samt projektgrupper med områdesexperter. I förstudien finns också tre piloter kopplade till projektet.

Beställare Universitetsdirektören
Styrgrupp Helén Törnqvist
  Marie-Louice Isaksson
  Mats Gustavsson
  Maria Wästfelt
Referensgrupp Fredrik Wallström
  Johan Askling
  Anita Berglund
Projektledare Andreas Larsson

Tidsplan

Införandeprojektet bedrivs i två faser:

  • September – december: Förstudie
  • Januari – maj: Genomförande

Vad projektet omfattar

Projektet består av många olika delar, till exempel:

  • Samordning inom KI avseende kartläggning och processer men även mellan externa intressenter t.ex. SLL
  • Information och utbildning
  • Kartläggning
  • Riktlinjer
  • Avtal
  • Processuppdateringar
  • Tekniska lösningar och integrationer

Kontakt

Styrgruppsordförande

Avdelningschef

Helén Törnqvist

Telefon: 08-524 862 40
Enhet: Juridiska avdelningen
E-post: helen.tornqvist@ki.se

Dataskyddsombud, DSO

Jurist

Mats Gustavsson

Telefon: 08-524 864 73
Enhet: Juridiska enheten
E-post: mats.gustavsson@ki.se

Projektledare

Konsult

Andreas Larsson

Enhet: Ekonomiavdelningen
E-post: andreas.larsson@ki.se