Inför flytten

SKRIVA INLEDANDE TEXT

Inför flytten

Packa och arkivera i god tid

Tänk på att börja rensa på hyllorna i god tid. Har du frågor kring arkivering, kontakta arkivarien på respektiva institution.

Behöver ni beställa extra avfallstunnor - kolla på sidan om avfallshantering

Flyttkartonger

Flyttkartonger beställs av Rex AB. Skicka ett mail till bobby@rexab.se. Leif återkommer för att boka ett möte där alla detaljer diskuteras. En rekommendation är att en person ansvarar för beställningen av kartonger till hela avdelningen. 

Observera att kartongerna kostar 50 kr st om man behåller dem mer än 2 månader.