Individuellt Karriärplanerings-/ Karriärväxlingsprogram

Enligt lokalt kollektivavtal om omställningsmedel – proaktiv omställning för framtiden är parternas gemensamma utgångspunkt ett långsiktigt, proaktivt omställningsarbete med utgångpunkt i verksamhetens behov och förändringar av kompetens, organisation, förändrat antal anställda eller behov av olika anställningsformer. En av åtgärderna och aktiviteter som man kan få ekonomiskt stöd för är möjlighet till ett individuellt karriärplanering-/karriärväxlingsprogram.

KI har ett avtal med New Start. HR-avdelningen på UF är kontaktperson, kan ge mer information och beslutar om deltagande i programmet.

New Start karriärprogram innehåll

I programmet ingår 6 individuella möten med en karriärcoach under 3 månader. Möten hålls i Newstarts lokaler i Stockholm. Möjlighet finns också att få enstaka karriärcoachingmöten vid behov.

Varje program börjar med ett kartläggningssamtal där man tillsammans går igenom sin situation, behov, mål och framtidstankar. Därefter skräddarsyr man ett program tillsammans som följer Newstart-metodiken steg för steg.

Intresseanmälan

Kontakta din lokala HR ansvarig på din institution för information eller kontaktpersonen för centrala HR-avdelningen nedan.

Ledarskapsspecialist

Hillevi Nordqvist

Telefon: 08-524 866 37
Enhet: Kompetensförsörjningsenheten
E-post: hillevi.nordqvist@ki.se