Inbjudan till workshop om infrastruktur – save the date!

Publicerat 2017-06-20 21:23. Uppdaterat 2017-06-20 21:40This page in English

Den 13 och 14 september bjuder Infrastrukturrådet vid KI in till workshops för att redovisa och följa upp resultatet från den webbenkät om inventering av forskningsinfrastruktur som gjordes innan sommaren 2017.

På agendan står också diskussion om KI:s framtida behov och satsningar när det gäller forskningsinfrastruktur, med utgångspunkt från Vetenskapsrådets (VR) pågående behovsinventering.

Målgrupp är aktiva forskargruppsledare som leder eller arbetar med infrastrukturfrågor eller andra som har ett stort intresse för detta område. Utfallet av diskussionerna kommer ligga till grund för Infrastrukturrådets fortsatta strategiarbete och VR:s behovsinventering av infrastrukturer.

Flemingsberg: 13 september 2017, kl. 15-17, lokal 4 L, Alfred Nobels Allé 8.

Solna: 14 september 2017, kl. 15-17, lokal Strix, von Eulers väg 4.

Anmälan sker senast den 31 augusti till ingrid.wallenstein@ki.se.

VÄLKOMMEN – sprid gärna vidare till andra som kan vara intresserade!

För frågor, kontakta:

Lena Lewin
Mats Andersson
Ingrid Wallenstein

Länkar