Inbjudan att nominera lärare till stipendium inom STINT ”Teaching Sabbatical”

Publicerat 2017-06-12 20:42. Uppdaterat 2017-06-13 15:25This page in English

STINT (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning) inbjuder Karolinska Institutet att nominera två ordinarie kandidater och en reservkandidat (en kandidat som erbjuds granskning av STINT i mån av plats) till lärarutbyte inom STINTs program ”Teaching Sabbatical”.

Programmet syftar till att utveckla såväl individer som institutioner. Genom att ge forskare och lärare som brinner för undervisningsfrågor internationella erfaren­heter med utgångspunkt i lärar­rollen, snarare än i forskar­rollen, vill STINT bidra till att högre utbildning förnyas och nya nätverk skapas. Stor vikt läggs på mervärdet av utlandsvistelsen, varför STINT uppmuntrar kandidater att söka nya internationella erfarenheter.

Deltagarna vistas vid det utländska lärosätet under hela höstterminen (augusti - december). Utgångspunkten är att de ska undervisa, till exempel genom att ge en kurs själv eller tillsammans med en kollega på värdlärosätet ("co-teaching"). Den nominerade ska vara disputerad samt anställd och väl förankrad i verksamheten vid universitet eller högskola i Sverige.

De som beviljas stipendium kommer att tillbringa höstterminen vid något av följande lärosäten:

* Inte lämpligt för familjer med barn i skolåldern p.g.a. begränsad tillgång till lämpliga skolplatser

Läs mer på Stints hemsidan.

Prefekter eller programdirektorer/programnämndsordförande kan föreslå kandidater till KIs interna nominering som görs i BIF, beredningsgruppen för internationella frågor. Fyll i blanketten ska användas och skickas till Kristina Jesinkey senast den 6 september 2017. Observera begränsningen i antal tecken i ansökningsformuläret.

Gerald McInerney vid KI tilldelades detta stipendium 2015 och kommer genomföra utbytet i Singapore höstterminen 2017. Två andra KI-lärare, Åsa Eriksson från psykologprogrammet och Gunnar Nilsson från läkarprogrammet, tilldelades det för vistelse vid UCLA respektive NTU under höstterminen 2014. Kontakta dem gärna för frågor om deras sabbatical!
asa.eriksson@ki.se, tel 08-524 824 67
gunnar.nilsson@ki.se, tel 08-524 887 62

För inspiration läs Åsas blogg samt se Gunnar tala om sitt utbyte.  

Internationellt