Hur ska IDAC-certifieringen gå till?

Projektet jobbar just nu med att planera och ta fram utbildnings- och certifieringsmaterial och vi vill gärna ha din input! Hur vill du helst att utbildning och certifiering inom IDAC ska gå till?