Hur du exporterar svarsdatan som ska skickas till Enheten för utvärdering

Obearbetad svarsdata från varje kursvärderingsenkät ska skickas till Enheten för utvärdering.

Gör så här:

Gå in i aktuell enkät i KI survey. 
Klicka på: Enkät > Datainsamling > Export (Engelska: Survey > Data Collection > Export)

Se till att följande val är markerade:
(de brukar vara förvalda, se även nedan bild)
- Excel 2007
- Frågor och svarsalternativ (på engelska: Export questions and answer options)
- Svar (på engelska: Answers)
   ¤ Svarsvärden (på engelska: Answers in values)


Klicka på Export och den fil som du ska skicka in skapas. 
Döp filen till aktuell kurskod (inget annat!) och skicka den sedan helt orörd via denna länk: https://survey.ki.se/Survey/7727/sv. Via länken kommer du också att få svara på frågor om varifrån svarsdatan kommer. Enheten för utvärdering tar bort den svarsdata som de inte analyserar. Om du ändrar i filen så kan det bli fel format och då kan svarsdatan inte analyseras. 

Vanliga misstag som görs när svarsdata ska skickas till Enheten för utvärdering

 • Att data har ändrats eller exkluderats i filerna. 
  Gör så här: Radera ingen data i filerna.
 • Att skicka in automatiserade rapporter.
  Gör så här: Skicka in Excelfiler med svarsdata.
 • Skicka in textfiler istället för numeriska filer.
  Gör så här: Skicka in Excelfiler med svarsdata.
 • Att namnge Excelfilen med svarsdata fel.
  Gör så här: Döp filen till kurskoden. 
Utvärdering