Hur du exporterar svarsdata som ska skickas till Enheten för utvärdering

Obearbetad svarsdata från varje kursvärderingsenkät ska skickas till Enheten för utvärdering.

Gör så här

Gå in i aktuell enkät i KI survey.

Klicka på: Enkät > Datainsamling > Export (Engelska: Survey > Data Collection > Export)

Se till att följande val är markerade (de brukar vara förvalda, se även nedan bild):

  • Excel 2007
  • Frågor och svarsalternativ (på engelska: Export questions and answer options)
  • Svar (på engelska: Answers)
    > Svarsvärden (på engelska: Answers in values)

Klicka på Export och den fil som du ska skicka in skapas.

Döp filen till aktuell kurskod (inget annat!) och skicka den sedan helt orörd via denna länk: https://survey.ki.se/Survey/7727/sv

Via länken kommer du också att få svara på frågor om varifrån svarsdata kommer. Om du ändrar i filen så kan det bli fel format och det kan leda till att svarsdata inte analyseras.

Viktiga datum

OBS! Kursvärderingsdata för VT19 ska skickas till Enheten för utvärdering senast den 11 september.

Vanliga misstag som görs när svarsdata ska skickas till Enheten för utvärdering

Fel Rätt
Data har ändrats eller exkluderats i filerna Radera ingen data i filerna
Skicka in automatiserade rapporter Skicka in Excelfiler med svarsdata
Skicka in textfiler istället för numeriska filer Skicka in Excelfiler med svarsdata
Att namnge Excelfilen med svarsdata fel Döp filen till kurskoden
Utvärdering