Hur börjar jag använda ELN?

För att börja använda ELN krävs det att man ansöker om konton och att man förbereder för att spara information i systemet. Här följer en lathund/checklista för de saker man bör göra innan man kör i gång med ELN:

1. Skapa grupp/konton

 • Som anställd eller ankuten till KI kan man få tillgång till ELN, men detta sker inte automatiskt.
 • ELN är organiserat per forskargrupp, därför behöver forskargruppledaren skapa en grupp i ELN och till den gruppen bjuda in de användare som ska tillgöra gruppen. Det här görs genom att fylla i en ansökan som sedan skriva under av gruppledaren och skickas till elnsupport@ki.se. Ansökan hittas här.
 • I ansökan anger man att alla ska vara användare och också vem/vilka som ska vara superusers.
 • En superuser administrerar ELN och skapar så kallade projekt i systemet. Information om vad en superuser gör hittas här.

2. Skapa projekt

Hur är ELN uppbyggd och organiserat:

 • Informationen i ELN sparas i "projekt". Ett projekt kan liknas vid en mapp som man sparar information i.
 • Man kan organisera sin projekt som man vill, vanligast är att ett projekt i ELN motsvarar ett forskningsprojekt.
 • Man kan ha hur många projket som man vill i sin grupp.
 • De olika projketen kan "befolkas" av olika gruppmedlemmar. Alla i forskargruppen behöver alltså inte ha tillgång till alla projeket, rättigheterna för tillgång sätts i varje enskilt projekt.
 • Här finns en beskrivning över hur ELN är uppbyggt.

Att praktiskt skapa projekt:

 • Projektet skapas i ElnAdminWeb av den/de som är superuser i gruppen, hur man skapar projekt och login till ElnAdminWeb hittar du här.
 • Vi rekommenderar att man skapar ett projekt som inte är till för att spara sin forskningsdokumentation i, i detta projekt kan man spara sådana experiment som används för att lära sig systemet eller som öppnast av misstag. Inga experiment kan tas bort och det är därför bra med ett projekt där dessa kan sparas.

3. Börja arbeta i ELN

 • Efter att projekt har skapats kan användarna börja spara information.
 • Informationen sparas genom att man skriver/kopierar in text eller laddar upp filer i något som kallas för "experiment".
 • Ett experiment är en blank sida vars innehåll man bestämmer själv, man kan alltså logga allt från lab-resultat till syntax och statistiska beräkningar i ELN

4. Få en demonstration av ELN

 • Öppna demonstartioner arrangeras löpande på KI biblioteket, både i Solna och i Huddinge. Information hittar du här.
 • Man kan boka en demonstartion för forskargruppen genom att kontakta ELN koordinatorn, för kontaktuppgifter, se nedan.

Har du frågor , vill boka en demo eller behöver hjälp, kontakt:

ELN koordinator

elnkoordinator@ki.se

08-524 872 65 (Cecilia Martinsson Björkdahl)