Hur är KI ELN uppbyggt?

This page in English

Strukturen i ELN bygger på grupper, projekt och dokument (som i ELN kallas "experiment"):

  • Varje forskare är en användare ("user") i, det vill säga medlem av, en eller flera ELN-grupper.
  • En ELN-grupp motsvarar ofta en forskargrupp.
  • Varje ELN-grupp har en gruppledare, typiskt sett forskargruppsledaren.
  • I varje ELN-grupp finns en eller flera administratörer ("superusers"), typiskt sett forskargruppsledaren samt en eller flera seniora kollegor.
  • Administratörerna skapar projekt och sätter användarnas rättigheter ("permissions") inom respektive projekt.
  • Användare skapar dokument (som i ELN kallas "experiment") och sorterar in dem i ett eller flera projekt genom att etikettera dem med projektnamn.