HR och personalfrågor vid LIME

Information som rör din anställning som sjukanmälan, lön och semester.

I personalsystemet PA-webben (Primula) registrerar du själv det mesta som rör din anställning; tjänstledighet, semester (om du inte har schablonsemester, se nedan), reseordrar och utlägg samt hämtar lönespecifikationer och friskanmäler dig. 

Semester

Semesterreglerna styrs av Semesterlagen och Villkorsavtalet. Karolinska Institutet har även lokala avtal om semester. 

Om semester för dig som arbetar på KI. Du hittar även information i personalhandboken.

Sjukanmälan på LIME

På din första sjukdag meddelar du din närmaste chef, samt skickar ett mail till hr@phs.ki.se. När du är tillbaka på jobbet friskanmäler du dig i PA-webben.

Lön

Anette Söderlind är lönehandläggare för LIME. Till henne kan du vända dig med frågor om skatt och andra frågor som rör löneutbetalning.

Lönehandläggare

Anette Söderlind

Telefon: 08-524 880 63
Enhet: Lön
E-post: Anette.Soderlind@ki.se

Utbetalningsdatum

Lönekörningen sker i mitten av varje månad för utbetalning omkring den 25:e, samt för resor/utlägg även runt den 5:e i månaden (med en extra utbetalning omkring den 10:e).

Tidsplan över stopptider, körningsdagar och utbetalningsdagar finns på startsidan i PA-webben

Som nyanställd ska du lämna in en skattsedel till LIME:s lönehandläggare Anette Söderlind. Beställ skattesedeln från Skatteverket

Här hittar du mer information om lön för dig som arbetar vid KI

Kontakt

HR-funktionen

E-post: hr@phs.ki.se
Besöksadress: Plan 3, Widerströmska huset
Tomtebodavägen 18A, Solna