HR-frågor vid KI DS

Information som rör din anställning som sjukanmälan, lön och semester.

Semester

Antalet semesterdagar (28, 31 eller 35 dagar) varierar och beror på hur gammal du är. Semesterreglerna styrs av Semesterlagen och Villkorsavtalet. Karolinska Institutet har även lokala avtal om semester.

Lärare och forskare

Professorer, lektorer, postdoktorer, doktorander m.fl. har schablonsemester. Det innebär att hela årssemestern anses uttagen under innevarande år. Om semester på KI

Teknisk administrativ personal

Semesterplaneringen görs tillsammans med din närmsta chef och dina kollegor. Minst 20 dagar av årets semester måste tas ut under året. Som anställd får du maximalt ha 35 sparade semesterdagar. Du ansöker om semester i PA-webben.

Mer om semester i KI:s personalhandbok

Sjukanmälan

Om du blir sjuk och måste stanna hemma från jobbet, sjukanmäler du dig den första sjukdagen till Nina Ringart på telefon 08-123 564 12 eller e-post nina.ringart@ki.se. Det gäller alla anställda. 

När du är tillbaka i tjänst friskanmäler du dig själv i PA-webben. Det är av stor vikt att du gör friskanmälan så sjukavdraget blir korrekt.

Intyg från åttonde dagen

Från och med den åttonde dagen i en sjukperiod ska du lämna ett läkarintyg som visar att du helt eller delvis är oförmögen att arbeta. Intyget lämnas till Nina Ringart.

VAB

Vård av barn registreras i PA-webben den tid du har varit hemma. Löneavdrag görs för motsvarande period.

Kontakt

Handläggare

Nina Ringart

Telefon: 08-123 564 12
Enhet: Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KI DS)
E-post: nina.ringart@ki.se

Länkar