HR-avdelningen

This page in English

Arbetsområden

 • stöd för att attrahera, rekrytera, motivera, utveckla och behålla rätt medarbetare
 • ledarskapsutveckling och att verka för ett arbetsklimat som främjar innovation och prestation
 • arbetsrätt och förhandling
 • löneadministration, försäkringsfrågor, systemutveckling och travel management

Ledning

HR-avdelningens ledning har ett övergripande ansvar för personalfrågor. Ledningen ska även leda HR-avdelningens interna arbete samt företräda avdelningen externt.

Avdelningschef/HR-direktör

Mats Engelbrektson

Telefon: 08-524 866 11
Enhet: HR-avdelningen
E-post: mats.engelbrektson@ki.se

Enhetschef

Peter Gustafsson

Telefon: 08-524 864 81
Enhet: Kompetensförsörjningsenheten
E-post: Peter.Gustafsson@ki.se

Enhetschef

Patrik Rosén

Telefon: 08-524 861 12
Enhet: Lön
E-post: patrik.rosen@ki.se

Enhetschef

Nikki Vagnér

Telefon: 08-524 867 19
Enhet: Förhandlingsenheten
E-post: nikki.vagner@ki.se

Avdelningsadministratör

Moa Borg

Telefon: 08-524 867 30
Enhet: Ledning/samordning HR
E-post: moa.borg@ki.se

Förhandlingsenheten

Förhandlingsenheten ansvarar för KI:s förhandlingsverksamhet och sluter lokala kollektivavtal. Enheten ger råd och stöd i arbetsrättsliga frågor och övriga personalfrågor samt i omställningsfrågor.

För allmänna  frågor avseende personalärenden och arbetsrätt kan någon av HR-specialisterna vid förhandlingsenheten kontaktas.

Arbetsområden

 • Ger stöd till institutioner och ledning i arbetsrätt och i frågor om anställningsvillkor
 • Sluter KI:s lokala kollektivavtal
 • Ansvarar för KI:s förhandlingsverksamhet
 • Utvecklar samverkan med de fackliga organisationerna
 • Driver och samordnar KI:s löneöversynsprocess och genomför den årliga lönekartläggningen
 • Hanterar omställnings- och arbetsbristärenden
 • Regelverket kring bisysslor

Åsa AgréusHR-specialist

asa.agreus@ki.se

08-524 865 77

Catalina PacefJurist

catalina.pacef@ki.se

08-524 861 36

Carolina Ström HR-specialist

carolina.strom@ki.se

08-524 866 34

Nikki VagnérEnhetschef

nikki.vagner@ki.se

08-524 867 19

Johan WidenbergJurist

johan.widenberg@ki.se

08-524 867 01

Jenny WärnlundHR-specialist

jenny.warnlund@ki.se

08-524 866 36

Kompetensförsörjningsenheten

Kompetensförsörjningsenheten ansvarar för att ge ett strategiskt och operativt stöd till institutionerna när det gäller hela processen att attrahera, rekrytera, introducera samt utveckla och behålla de bästa medarbetarna.

Arbetsområden

 • Arbetsmiljö
 • Docenturprövningar, även kanslifunktion till Docenturutskottet
 • Friskvård
 • International Staff Services
 • Jämställdhetsstrategi, jämställdhetsintegrering
 • Ledarskapsutveckling
 • Rekrytering professorer och lektorer, även kanslifunktion till Rekryteringsutskottet
 • Rekryteringsstöd
 • Statistik

Claes Ola AnderssonController

claesola.andersson@ki.se

08-524 867 66

Margareta Bratt CarlströmHR-specialist

margareta.bratt@ki.se

08-524 879 78

Anna ChristiansenFriskvårdskonsult

anna.christiansen@ki.se

08-524 880 79

Matilda DrakvingenProjektledare

matilda.drakvingen@ki.se

072-857 68 06

Patrik EmanuelssonFriskvårdsansvarig

Patrik.Emanuelsson@ki.se

08-524 867 16

Lotta FylkingHR-specialist

lotta.fylking@ki.se

08-524 867 43

Isabella Grasso Nysäter Handläggare

isabella.grasso.nysater@ki.se

08-524 839 09

Peter GustafssonEnhetschef

Peter.Gustafsson@ki.se

08-524 864 81

Sandra HelminenLedarskapsspecialist

sandra.helminen@ki.se

08-524 860 06

Inger JanningerHandläggare

Inger.Janninger@ki.se

08-524 866 15

Lena LundinHandläggare

lena.lundin@ki.se

08-524 864 41

Hillevi NordqvistLedarskapsspecialist

hillevi.nordqvist@ki.se

08-524 866 37

Anette PinjemoHandläggare

Anette.Pinjemo@ki.se

08-524 839 16

Lisa RisterHandläggare

lisa.rister@ki.se

08-524 866 88

Martin SjölundHR-specialist

martin.sjolund@ki.se

08-524 871 71

Pia StenbergHR-specialist

pia.stenberg@ki.se

08-524 868 66

Elisabeth SvanfeldtFriskvårdskonsult

elisabeth.svanfeldt@ki.se

08-524 866 43

Christina Westin-Bohman (Tjänstledig)Handläggare

christina.westin-bohman@ki.se

08-524 866 14

Anders WibergFriskvårdskonsult

anders.wiberg@ki.se

08-524 866 86

Joanna WidstrandHandläggare

joanna.widstrand@ki.se

08-524 839 09

Jenny WiklundSamordnare

jenny.wiklund@ki.se

08-524 866 58

Löneenheten

Enheten sköter utbetalningar av löner, stipendier, arvoden m.m. till ca 6 500 personer/månad. Vi förvaltar även lönesystemet Primula. 

Arbetsområden

 • Registrerar alla slag av löneunderlag i personalsystemet
 • Förvaltar, underhåller och utvecklar personalsystemet Primula (klienten och PA-webben)
 • Informerar om och utbildar i lag och avtal inom löneområdet
 • Informerar om och utbildar i löne- och skatteadministration
 • Ger råd i löne-, avtals- och beskattningsfrågor
 • Upprättar riktlinjer och policies
 • Hanterar försäkringar för gästforskare och studenter, privata gruppförsäkringar samt tjänstereseförsäkringar
 • Administrerar pensioner
 • Stämmer av förskott och bokför avdrag

Agneta AhlLönehandläggare

Agneta.Ahl@ki.se

08-524 866 39

Lena DyhrLönehandläggare

Lena.Dyhr@ki.se

08-524 866 20

Britta EklundLönehandläggare

Britta.Eklund@ki.se

08-524 866 83

Mikaela EnglundPraktikant

mikaela.englund@ki.se

Ann-Christine GribeLönehandläggare

Ann-Christine.Gribe@ki.se

08-524 866 18

Maria GustafssonLönehandläggare

maria.gustafsson@ki.se

08-524 867 58

Maida KaricLönehandläggare

maida.karic@ki.se

Kjell-Ove LindgrenTravel manager

kjell-ove.lindgren@ki.se

08-524 866 94

Märta MelcherLönehandläggare

marta.melcher@ki.se

08-524 866 26

Patrik RosénEnhetschef

patrik.rosen@ki.se

08-524 861 12

Anna SangertLönehandläggare

anna.sangert@ki.se

08-524 867 20

Martin SjölundHR-specialist

martin.sjolund@ki.se

08-524 871 71

Ingvar SundqvistLönehandläggare

Ingvar.Sundqvist@ki.se

08-524 866 24

Lola Öhman RoglertLönehandläggare

lola.ohman.roglert@ki.se

08-524 866 28

AdministrationUniversitetsförvaltning