Höstens utlysningar

This page in English

Karolinska Institutet disponerar medel ur ett stort antal stiftelser och fonder. Ur dessa utdelas forsknings- och resebidrag. 

Oktober

Olof Norlander resestipendium 2018
Sista ansökningsdag: 7 oktober

KI resebidrag period 4
Reseperiod: 1 januari 2019 – 30 juni 2019
Ansökningsperiod: 2 – 16 oktober

Axel Hirsch resebidrag för kirurger period 4
Reseperiod: 1 januari 2019 – 30 juni 2019
Ansökningsperiod: 2 – 16 oktober

KI stiftelsemedel för ögonforskning
Ansökningsperiod: 2 – 16 oktober

KI stiftelsemedel för reumatologiforskning
Ansökningsperiod: 2 – 16 oktober

Stiftelsen Felix Mindus
Ansökningsperiod: 2 – 16 oktober

Kontakt

KI Stiftelser & Fonder

fonder@ki.se