Högskolepedagogiska kurser på UME

This page in English

Dessa kurser är meriterande för docentur.

En av Enheten för medicinsk pedagogik (UME):s huvuduppgifter är att stötta lärare och kliniska handledare involverade i utbildningar som ges av Karolinska Institutet genom att arrangera högskolepedagogiska kurser. Kurserna är utformade i enlighet med de nationella rekommendationerna som tagits fram av SUHF (Sveriges universitets och högskoleförbund).
UMEs kurser är meriterande vid ansökan om docentur, se KI:s information om docenturansökan.

Våren 2019

Grundläggande högskolepedagogik, distans (GHPDV19)

Vad kan du göra för att hjälpa dina studenter nå bättre studieresultat? Hur blir du en mer medveten och reflekterande lärare? Lär dig mer om undervisning och lärande.

Läs mer om kursen här

Open Networked Learning, distans (V19)

Lär dig mer om att skapa samarbete och flexibla lärandemiljöer online!
(Endast på engelska)

Läs mer om kursen här

Hösten 2018

Grundläggande högskolepedagogik, distans (GHPDH18)

Vad kan du göra för att hjälpa dina studenter nå bättre studieresultat? Hur blir du en mer medveten och reflekterande lärare? Lär dig mer om undervisning och lärande.

Läs mer om kursen här

Grundläggande högskolepedagogik, campus (GHPCH18)

Vad kan du göra för att hjälpa dina studenter nå bättre studieresultat? Hur blir du en mer medveten och reflekterande lärare? Lär dig mer om undervisning och lärande.

Läs mer om kursen här

Open Networked Learning, autumn 2018 (ONL181)

Lär dig mer om att skapa samarbete och flexibla lärandemiljöer online!
(Endast på engelska)

Läs mer om kursen här

Formativ bedömning (FBH18)

Syftet med kursen är att stödja universitetslärare/handledare att utveckla sin förmåga att utforma och genomföra formativa bedömningar som stöttar studenters lärande.

Läs mer om kursen här

Kursdesign

Kursen riktar sig till alla som ansvarar för eller är involverade i att designa kurser. Under kursen fördjupar deltagarna förmågan att utifrån ett målbaserat ramverk designa kurser med avsikt att stötta studenters lärande. Alla deltagare ges möjlighet att arbeta med och vidarutveckla en egen/autentisk kurs.

Läs mer om kursen här

Course Design for Doctoral Courses

Kursen Designing courses at doctoral level, fokuserar på utmaningar och möjligheter som finns kring kursdesign på forskarnivå.
(Endast på engelska)

Läs mer om kursen här

Masterclass i Studentaktiverande metoder - Inställd

Vill Du hitta ny inspiration som lärare och utveckla Din skicklighet i att hitta olika former att stimulera Dina studenter / deltagare till aktivt deltagande? Denna kurs omfattar två heldagstillfällen (har tidigare gått som kvällskurs).

Läs mer om kursen här

Masterclass i debatt som pedagogisk metod - Inställd

Det finns många metoder för att främja djuplärande och studentaktivitet i undervisningen. Pedagogiska metoder som både är lustfyllda, kreativa, engagerade och utmanande är viktiga för att höja kvalitén på lärandet.

Läs mer om kursen här

Kliniska bedömningar: Book Club

Kursen syftar till att utveckla kliniska bedömningar. Kursen vänder sig till lärare och handledare över KI:s olika utbildningsprogram som undervisar i klinisk miljö eller är verksamma med kliniska examinationer och/eller handleder.

Läs mer om kursen här

Kontakt

Vill du kontakta UME? Se listan över våra medarbetare - Enheten för medicinsk pedagogik (UME)

Länkar

KursLärandeLärarePedagogik