Högskolepedagogiska kurser på UME

This page in English

Dessa kurser är meriterande för docentur.

En av Enheten för medicinsk pedagogik (UME):s huvuduppgifter är att stötta lärare och kliniska handledare involverade i utbildningar som ges av Karolinska Institutet genom att arrangera högskolepedagogiska kurser. Kurserna är utformade i enlighet med de nationella rekommendationerna som tagits fram av SUHF (Sveriges universitets och högskoleförbund).
UMEs kurser är meriterande vid ansökan om docentur, se KI:s information om docenturansökan.

Hösten 2019

Grundläggande kurser

Kursutbudet på tidigare UME, numera en del av UoL (Undervisning och Lärande).

Grundläggande högskolepedagogik, distans (GHPDHT19)

Vad kan du göra för att hjälpa dina studenter nå bättre studieresultat? Hur blir du en mer medveten och reflekterande lärare? Lär dig mer om undervisning och lärande.

Läs mer om kursen här

Fortsättningskurser

Kurser för de som deltagit i Grundläggande Högskolepedagogik eller motsvarande och önskar förkovra sig ytterligare inom pedagogik.

Open Networked learing, distans (ONL192)

Skulle du vilja lära dig mer om hur du kan skapa samarbets- och flexibla lärandemiljöer online och bredda ditt professionella nätverk? Då är detta en kurs för dig!

Läs mer om kursen här

Fördjupning i högskolepedagogik för lärare och yrkesverksamma med pedagogiskt uppdrag inom medicinska utbildningsprogram, motsvarande 7,5 HP

En kurs för dig som behöver en fördjupning i högskolepedagogik för ökad kompetens inom området för möjlighet till pedagogiskt ledarskap och säkerställande av evidensbaserat pedagogiskt arbete inom såväl hälso-och sjukvård som högskola.

Läs mer om kursen här

Våren 2020

Annonseras under hösten 2019.

Kontakt

Vill du kontakta UME? Se listan över våra medarbetare - Enheten för medicinsk pedagogik (UME)

Länkar

KursLärandeLärarePedagogik