Högskolepedagogiska kurser på UME

This page in English

Dessa kurser är meriterande för docentur.

En av Enheten för medicinsk pedagogik (UME):s huvuduppgifter är att stötta lärare och kliniska handledare involverade i utbildningar som ges av Karolinska Institutet genom att arrangera högskolepedagogiska kurser. Kurserna är utformade i enlighet med de nationella rekommendationerna som tagits fram av SUHF (Sveriges universitets och högskoleförbund).
UMEs kurser är meriterande vid ansökan om docentur, se KI:s information om docenturansökan.

Hösten 2019

Ansökningsperiod: 15 mars - 15 april

Kurserna som kommer att ges under hösten 2019 kommer att annonseras på denna sida senast den 15 mars 2019.

Våren 2019

Grundläggande högskolepedagogik, distans (GHPDV19)

Vad kan du göra för att hjälpa dina studenter nå bättre studieresultat? Hur blir du en mer medveten och reflekterande lärare? Lär dig mer om undervisning och lärande.

Läs mer om kursen här

Open Networked Learning, distans (V19)

Lär dig mer om att skapa samarbete och flexibla lärandemiljöer online!
(Endast på engelska)

Läs mer om kursen här

Kontakt

Vill du kontakta UME? Se listan över våra medarbetare - Enheten för medicinsk pedagogik (UME)

Länkar

KursLärandeLärarePedagogik