Högskolepedagogiska kurser på UME

This page in English

Våren 2018

Grundläggande högskolepedagogik, distans (GHPDV18)

Vad kan du göra för att hjälpa dina studenter nå bättre studieresultat? Hur blir du en mer medveten och reflekterande lärare? Lär dig mer om undervisning och lärande.

Om kursen grundläggande högskolepedagogik och anmälan

Formativ bedömning (FBV18)

Syftet med kursen är att stödja universitetslärare/handledare att utveckla sin förmåga att utforma och genomföra formativa bedömningar som stöttar studenters lärande.

Om kursen formativ bedömning och anmälan

Teaching and Learning Development Projects

The aim of the course is to enhance reflective teaching and learning practice.
During the course you will carry through a small developmental project within your own educational context.

Om kursen "Teaching and Learning Development Projects" (information på engelska)

Kvällskurs Debatt som pedagogisk metod

Det finns många metoder för att främja djuplärande och studentaktivitet i undervisningen. Pedagogiska metoder som både är lustfyllda, kreativa, engagerade och utmanande är viktiga för att höja kvalitén på lärandet. I många anglosaxiska länder finns en stark debattradition och många studentorganisationer har egna s k debating societies / clubs. Alla som sett sådana debatter kan vittna om dess pedagogiska kraft!

Du kommer också att själv att vara bättre förberedd för att kommunicera Din forskning på olika konferenser, symposier och kongresser där Du endera organiserar, modererar eller deltar i paneler av olika slag.

Läs mer om kursen Debatt som pedagogisk metod

Kvällskurs Studentaktiverande metoder    

Vill Du hitta ny inspiration som lärare och utveckla Din skicklighet i att hitta olika former att stimulera Dina studenter / deltagare till aktivt deltagande? Denna kvällskurs om tre tillfällen syftar till att ge Dig verktyg till att engagera Dina deltagare för att främja djuplärande.

Läs mer om kursen Studentaktiverande metoder    

Hösten 2018

Höstens kursutbud inkluderar bland annat Grundläggande Högskolepedagogik, Open Networked Learning och Kursdesign. UME:s kurser kommer att annonseras senast 15 mars.

 

Kurskoordinator

 

Adjunkt

Lars Uhlin

Telefon: 08-524 838 07
Enhet: Unit for Medical Education and Technology (UMET)
E-post: lars.uhlin@ki.se

Länkar

KursLärandeLärarePedagogik