Hitta i Framtidens lab ANA 8

This page in English

Framtidens lab ANA 8 består av totalt 7 plan.

Husvåningarna

Översikt placering, våning 6-8

Våning 8

Institutionen för laboratoriemedicin, CLINTEC, institutionen för medicin, Huddinge

Våning 7

Institutionen för laboratoriemedicin, institutionen för odontologi och institutionen för medicin, Huddinge/Centrum för infektionsmedicin (CIM)

Godsmottagning

Reception

Mattorg

Våning 6

Institutionen för odontologi