NyheterForskning

Heinrich Schlums tilldelas Sven Gards stipendium för bästa avhandling i virologi 2017

Publicerat 2018-04-10 14:21. Uppdaterat 2018-04-16 09:42This page in English

Heinrich Schlums vid Institutionen för medicin i Huddinge (MedH), tilldelas stipendiet på 60 000 kronor för sin avhandling Human Cytotoxic lymphocyte differentiation in health and disease

Heinrich Sclums. Photo: Emma SvedinAvhandlingen behandlar cytotoxiska NK- och T-cellers differentiering bl. a. i samband med infektion med cytomegalovirus (CMV), vilken uppvisar tydliga effekter på immunförsvarets utveckling. 

Beslutet är taget av styrelsen för forskning vid Karolinska Institutet.

StipendierVirologi