Har du något värdefullt som inte ska tas med i flytten? Hör av dig till Enheten för Medicinens Historia och Kulturarv

This page in English

Enheten för medicinens historia och kulturarv tar emot föremål från forskare, forskargrupper och institutioner på Karolinska Institutet som flyttar.

Enheten för medicinens historia och kulturarv (MHK, KA, UF), har nu lokaler på campus Solna där vi ta emot bevaransvärda föremål och saker från forskare, forskargrupper och institutionerna som flyttar i samband med att de nya lokalerna nu fylls. 

Om man står i begrepp att tvingas slänga något som man uppfattar som försett med en intressant historia i vid mening – om forskning, om miljön, om KI, om enskilda personer – vill vi uppmana att omedelbart kontakta oss på MHK.

Vi kommer att bemanna lokalerna två eftermiddagar i veckan, måndagar och torsdagar mellan 13-17, för den som önskar söka upp oss direkt.

Adressen är Campus Solna, Retzius väg 16 (BZ-huset), 5 trappor (ing. till vänster, sedan dörren direkt till höger).

Kontakta oss

Handläggare

Olof Ljungström

Telefon: 08-524 866 17
Enhet: Enheten för medicinens historia och kulturarv
E-post: Olof.Ljungstrom@ki.se

Arkivarie

Ann Gustavsson

Telefon: 08-524 866 56
Enhet: Enheten för medicinens historia och kulturarv
E-post: ann.gustavsson@ki.se