Handläggare för lärarrekrytering

This page in English

Vänligen kontakta någon av våra handläggare:

Kontaktperson för institutionerna: 
Swetox (endast avseende lärarrekrytering) 
Jenny Wiklund, Samordnare, Funktionsansvarig, lärarrekrytering och docenturansökningar

Kontaktperson för institutionerna:
Neuro, MMK, FyFa, BioNut, KI SÖS, KI DS, KBH
Isabella Grasso Nysäter

Kontaktperson för institutionerna:
MedH, CMB, CLINTEC, MTC, LabMed, MWLC, PHS
Lena Lundin

Kontaktperson för institutionerna:
CNS, Dentmed, NVS
Eric Olm

Kontaktperson för institutionerna:
LIME, OnkPat, MEB, IMM, MedS, MBB 
Anette Pinjemo

Handläggare med vissa uppdrag inom kansliet:
Annika Salomonsson

Enhetschef och biträdande avdelningschef: Peter Gustafsson