Handläggare för lärarrekrytering

This page in English

Kontaktuppgifter:

Kontaktperson för institutionerna: 
LIME​, PHS, MWLC
Jenny Wiklund, Samordnare, Funktionsansvarig, lärarrekrytering och docenturansökningar.

Kontaktperson för institutionerna:
NVS, CLINTEC, LabMed 
Lena Lundin

Kontaktperson för institutionerna:
OnkPat, MEB, IMM, MedS
Anette Pinjemo

Kontaktperson för institutionerna:
KBH, CMB, Neuro, FyFa, MTC, MBB , KI DS
Joanna Widstrand

Kontaktperson för institutionerna:
CNS, Dentmed, BioNut, KI SÖS, MMK, MedH, Swetox (endast avseende lärarrekrytering)
Lisa Rister

Enhetschef och biträdande avdelningschef: Peter Gustafsson