Hälsoinspiratör

Hälsoinspiratörerna (HI) är en viktig länk i kedjan för att uppnå KIs vision kring medarbetarskapet. Som initiativtagare till ett hälsofrämjande förhållningssätt inom arbetsgruppen bidrar HI till att skapa förutsättningar för bra samarbete, bra arbetsklimat och en bra arbetsmiljö.

Hälsoinspiratörernas roll          

fungera som avdelningens kontaktyta gentemot friskvården
uppmuntra till nyttjande av friskvårdstimmen
i samförstånd med chef, initiera/ driva och dokumentera hälsofrämjande aktiviteter med fokus på välbefinnande och trivsel
fungera som en resurs i det systematiska arbetsmiljöarbetet och i den mån det är funktionellt ingå i arbetsmiljögruppen
 

Friskvårdens roll

I Friskvårdens uppdrag ingår att:

fungera som ett stöd för hälsoinspiratörer och deras avdelningar i det hälsofrämjande arbetet på gruppnivå
tillhandahålla verktyg och arrangera fortbildning/workshops inom hälsa och välbefinnande att nyttja på gruppnivå
organisera nätverksträffar och grundutbildning för hälsoinspiratörer

Friskvårdskonsult

Elisabeth Svanfeldt

Telefon: 08-524 866 43
Enhet: Kompetensförsörjningsenheten
E-post: elisabeth.svanfeldt@ki.se