Hallå där Karin Dahlman-Wright, prorektor fyra år till

Publicerat 2018-06-14 13:55. Uppdaterat 2018-07-04 15:01This page in English

Hallå där Karin Dahlman-Wright, som fått förlängt förordnande som prorektor till februari 2022, hur känns det?

– Jag är självklart glad och hedrad över att konsistoriet ville förlänga mitt förordnande. Sen är det spännande också, jag har lärt mig att man aldrig vet vad som ska hända.

Varför vill du fortsätta på positionen?

– För att det är en spännande tid för Karolinska Institutet. De visioner och den infrastruktur som våra föregångare lagt grunden för håller på att implementeras nu i form av nya spännande miljöer och nya samarbeten. Med min erfarenhet och mina nätverk hoppas jag ha bra förutsättningar för att bidra till att driva KI framåt.

Alla kanske inte vet vad en prorektor gör om dagarna – vad har du för ansvarsområden?

– ”Allt det som ingen annan gör”, brukar jag säga skämtsamt. Men faktum är att arbetsuppgifterna på min position varierar beroende på vilka ämnen som rektor vill driva. I dagsläget är jag chef för prefekterna, jag tar stort ansvar för samverkan med hälso- och sjukvården. Jag är med och driver frågor om arbetsmiljö, lika villkor – allt som har att göra med KI:s inre liv. Och så är jag förstås ”vice president” – om rektor inte är i tjänst är det jag som blir tillförordnad.

Vilka utmaningar står KI inför fram till 2022 som du ser det?

– Vi är ett universitet i världsklass, och det kommer vi vara också 2022. Vi måste se till att bedriva en verksamhet som är både etisk och ansvarsfull. Vi ska ha en akademisk miljö som präglas av frihet, men också ifrågasättande. Jag tror att vi kommer öka våra samarbeten internationellt och nationellt, både med akademin och näringslivet, och jag tror vi kan lära oss från den forskning som idag bedrivs inom näringslivet på samma sätt som näringslivet har mycket att lära från akademin. Och så är det förstås oerhört viktigt att vi stärker samverkan med hälso- och sjukvården.

– Vi är också i ett skede där mycket präglas av att vi flyttar in i våra nya forskningshus, något som kan ge en viss friktion. Det kommer nog att fortsätta finnas saker att åtgärda under nästa år, men jag tror att vi fullt ut kan utnyttja potentialen i våra nya miljöer 2020, och jag tror att 2022 har vi funnit vår plats i framtidens hälso- och sjukvård.

Vad gör du när du inte är på jobbet?

– Jag spelar tennis, det tycker jag mycket om. Jag försöker lära mig spela golf också men det går uselt. Och så kör jag gärna båt och ägnar mig åt friluftsliv.

Länkar

Ledning