Hälften av alla resultat rapporterade i nya Ladok

Publicerat 2017-06-19 14:43. Uppdaterat 2017-09-05 14:11
Mappar med papper staplade i hög

Pappersarbete, administration. Flickrbild från:https://www.flickr.com/photos/isaacbowen/2752095700 ...

Över hälften av alla resultat på grund- och avancerad nivå är redan inrapporterade i nya Ladok. Nya systemet införs först i mitten av november 2017, men resultat från grund- och avancerad nivå ska redan nu rapporteras i nya gränssnittet.

Resultathantering i nya systemet kommer förändra arbetsrutinerna och även involvera fler medarbetare. Därför har de som redan nu har använt det nya systemet för att rapportera resultat, samtidigt kunnat påbörja arbetet med att ta fram nya arbetsprocesser.

— Jätteroligt att så många har börjat använda nya gränssnittet och därmed också börjat med det viktiga arbetet att ta fram nya arbetsprocesser för sina kurser, säger Marie Sandström Akram, projektledare för införandet av nya Ladok.

Nya Ladok införs på Karolinska Institutet i mitten av november. Om införandet av nya Ladok på KI

Länkar

Administration